8 mar 2023

Status på kønsbalancemålene 2023

Hvordan går det med de 10 kønsbalancemål for dansk musikliv, som DKF for et par år siden lancerede sammen med Autor, DPA, Musikforlæggerne i Danmark, Dansk Artist Forbund og Dansk Musikerforbund, og som blev opfulgt af et 11. mål sidste år?

Her på Kvindernes Internationale Kampdag giver vi en status på, hvilke kønsbalancemål vi i DKF har arbejdet aktivt med i det forgangne år.

 • I 2030 skal der være bedre kønsbalance i optag på konservatoriernes forskellige uddannelseslinjer.
   

I 2023 har DKF taget initiativ til møder i DKFs Undervisernetværk mellem kompositionsundervisere på MGK og landets musikkonservatorier mhp at styrke samarbejdet lærerne imellem om at informere, vejlede og forberede MGK-elever til at søge optagelse på komposition på konservatorierne.

 • I 2030 afspejler programlægning og kuratering af musik til danske koncertsale, festivaler, spillesteder og statsstøttet radio, intentionen om balance mellem køn.
   

I slutningen af 2022 har DKF sammen med Edition S, Art Music Denmark og Edition Wilhelm Hansen igangsat udarbejdelse af Repertoirestatistikken 2020 – 2022 over klassisk musik spillet af orkestre, operahuse, ensembler og festivaler i Danmark.

 • I 2030 skal der være lige repræsentation af køn blandt gatekeepere i den danske musikbranche. 
   
 • I 2030 skal der være lige løn for lige arbejde i musikbranchen.
   

I 2022 indstiftede DKF Fair Practice-prisen – en pris til aktører der producerer koncerter med ny musik på rimelige og ordentlige vilkår, herunder sikrer transparens og professionel betaling. 

I 2022 indledte DKF et samarbejde med UKK – Kunstnere, kuratorer og kunstformidlere om at afsøge muligheden for en dansk version af den hollandske Fair Practice Code, en certificering af kulturbranchen mhp bedre arbejdsvilkår for kunstnere og kulturredaktører.
 

 • I 2030 skal der være en løsning, hvor alle uanset køn kan gå på barsel på lige fod i musikfaget.
   
 • I 2030 er der flere forskellige rollemodeller i musikbranchen, så alle, der drømmer om at arbejde med musik, så vidt muligt kan få øje på en musikalsk rollemodel, de kan spejle sig i.
   
 • I 2030 er det en selvfølge, at alle musikere og komponister vurderes på deres musik og kompetencer frem for deres køn.
   
 • I 2030 følger alle statsstøttede musikinstitutioner og så vidt muligt private musikaktører etiske regler - et code of conduct - for diversitet.
   

I 2022 udarbejdede DKF en samværspolitik, der både gælder for aktiviteter internt i foreningen og for samarbejdsprojekter.

 • I 2030 er det en selvfølge, at alle aktører i musikbranchen hvert år fortæller, hvad de gør eller ikke gør, for at rykke på balancen f.eks. ved at aflægge diversitetsregnskab . 
   

I 2022 og 2023 lavede DKF en opgørelse over uddelte legater under Koda Kultur til henholdsvis kvinder og mænd.

 • I 2030 går kurven mod balance i musikbranchen på alle parametre den rigtige vej.
   
 • I 2030 er musikbranchen kommet strukturel sexisme til livs, og både aktører og publikum har adgang til en rådgivende instans, der håndterer eksempler på sexistisk adfærd.
   

I skrivende stund arbejder DKF sammen med en bred kreds af organisationer på tværs af musikbranchen på at etablere en Rådgivningslinje, der bliver en realitet i 2023.