26 nov 2019

Søg støtte

DKF dækker kunstmusikkens genreområder

Dansk Komponistforening støtter komponister og projekter inden for kunstmusikkens genreområder, herunder akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, elektronisk musik, musikdramatik, lydkunst, performance, kirkemusik, improviseret musik, eksperimenterende jazz, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Hvad lægges der vægt på?

Dansk Komponistforenings kerneområde er den skabende kunstners arbejde, som vi særligt støtter igennem arbejdslegater, bestillingshonorarer og produktionsstøtte.
I vores vurdering af ansøgninger om produktionsstøtte lægger vi stor vægt på hvor centralt den skabende kunstners arbejde står i det pågældende projekt.
Ud over ansøgningens specifikke indhold og professionelle niveau, lægger vi vægt på diversitet, herunder vækstlag, elite, køns- og genrediversitet.

Hvor kommer pengene fra?

Pengene kommer fra Kodas Kulturelle Midler. Det er penge fra kunstnernes egne ophavsrettigheder, der finansierer Kodas Kulturelle Midler. Hver gang musikbrugerne betaler en krone til Koda for retten til at bruge musik, går ca. 10 øre tilbage til det danske musikliv, og er på den måde med til at sikre fremtidig indtjening og musikalsk diversitet. Dansk Komponistforening varetager uddelingen af de Kulturelle Midler på det kunstmusikalske område.

Du kan søge støtte til følgende formål

Arbejdslegat

Et arbejdslegat kan søges til en kompositorisk arbejdsproces som du ønsker at påbegynde, udvikle og færdiggøre, og hvor der ikke er tale om en bestillingsopgave fra anden part. Det kan søges af komponister, der er medlem af Koda,  og som arbejder inden for kunstmusikkens genreområder. 

Læs mere på Koda Kultur ansøgningsportal

 

Rejselegat

Rejselegater kan søges af komponister, der er medlem af Koda, og som arbejder inden for kunstmusikkens genreområder. Der kan søges om tilskud til egne rejseudgifter i forb. med værkopførelser og indstudering i ind-/ og udland, komponistworkshops og studie- og arbejdsophold. Læs mere på Koda Kultur ansøgningsportal

 

Mentorforløb

Mentorforløb kan søges af komponister, der er medlem af Koda, og som arbejder inden for kunstmusikkens genreområder. Der kan søges om faglig og kunstnerisk videreudvikling hos andre komponister, kunstnere eller personer med relevante kompetencer på højt niveau (mentor). Læs mere på Koda Kultur ansøgningsportal

Se forslag til hvordan et mentorforløb kan foregå

 

Bestillingshonorar

Koncertarrangører (ensembler, koncertsteder, kommuner o.a.) kan søge tilskud til komponisthonorar i forbindelse med bestilling af ny musik inden for kunstmusikkens genreområder. Skal søges senest 4 mdr. før opførelsesdatoen. Læs her vores guide til fair practice ved bestilling af ny musik og lydkunst eller gå til Koda Kultur ansøgningsportal 

koncertproduktion og formidling

Der kan søges støtte til projekter, der er med til at promovere ny kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø og kulturliv. Det kan være produktionsstøtte til udadrettede initiativer som koncerter, festivaler, formidlingsprojekter m.m. Der kan søges til udgifter der har med musikkens møde med publikum at gøre, lokaleleje, musikerhonorar, PR, lyd og lys m.m.

I vurderingen af ansøgninger om produktionsstøtte lægges der stor vægt på hvor centralt den skabende kunstners arbejde står i det pågældende projekt. Diversitet herunder vækstlag, elite, køns- og genrediversitet, indgår som et parameter i udvalgets bedømmelse af ansøgningerne.

Læs mere på Koda Kultur ansøgningsportal

Støtte til undervisning i komposition

Unge mennesker, som ønsker at prøve kræfter med komposition, kan søge om at få støtte til at modtage lektioner hos en professionel komponist.

Læs mere på Koda Kultur ansøgningsportal

More Sound Residency

Dansk Komponistforening og Inter Arts Center (IAC) i Malmö udbyder i samarbejde residency-programmet More Sound på IAC for danske kunstnere, der arbejder med eksperimenterende musik og/eller lydbaseret kunst.

Læs mere på Koda Kultur ansøgningsportal

Sounds of the Future Residency

Dansk Komponistforening, Sound Art Lab, SPOR festival og Struer Tracks udbyder sammen residencies med fokus på udvikling inden for lydkunst.

Læs mere på Koda Kultur ansøgningsportal

Refugiet Lille Skiveren

Dansk Komponistforening har sammen med andre kunstnerorganisationer under Dansk Kunstnerråd nogle få andele i Jens Otto Krags gamle bolig Lille Skiveren, beliggende i det sydvestlige hjørne af Skagens Kommune. Der er løbende ansøgningsfrist, og bevilges du et ophold, er der en egenbetaling på 2.000 kr. Læs mere om stedet og ledige uger