21 jun 2024

Celebrating Female Composers

På World Music Day 21. juni blev dette års "Discover ECSA's Music Creators' Playlist" med fokus på kvindelige komponister offentliggjort.

Hvert år udgiver European Composer and Songwriter Alliance (ECSA) playlisten Discover ECSA's Music Creators, som er en samling af kompositioner og sange, der kommer fra komponister repræsenteret af organsationens medlemmer. Målet med denne årlige playliste er at promovere europæiske komponister og sangskrivere og øge deres synlighed for den bredere offentlighed.

I løbet af de sidste par år har ECSA stræbt efter mere ligestilling og mangfoldighed i musikbranchen, hvor kvindelige komponister og sangskrivere stadig er underrepræsenterede. Dette års playliste hylder derfor ECSAs medlemmers kvindelige komponisters værker. Ved at sætte deres musik i søgelyset håber vi at fremme et mere mangfoldigt og inkluderende landskab for musikskabere.

Læs mere om initiativet på ECSAs hjemmeside