25 nov 2022

MUSIKBRANCHENS 11 kønsbalancemål

I 2021 gik DKF sammen med musikorganisationerne DAF (Dansk Artist Forbund), AUTOR (tidligere DJBFA), DPA (Danske Populær Autorer) og Musikforlæggerne i Danmark om at sætte 10 fælles mål for større ligestilling i musikbranchen.

De 10 mål handler om kønsbalance inden for konkrete områder som musikuddannelse, løn, gatekeeperfunktion og programlægning, men også i forhold til den kultur, der præger dele af branchen og skaber grobund for strukturel sexisme. De lægger sig op ad FNs Verdensmål nummer 5 om ligestilling. 

På Kvindernes Internationale Kampdag 8. marts 2022 blev målene suppleret med et 11. mål med fokus på at komme strukturel sexisme til livs i musikbranchen. Samlet lyder de 11 mål således:

 •  I 2030 skal der være bedre kønsbalance i optag på konservatoriernes forskellige uddannelseslinjer
   
 • I 2030 afspejler programlægning og kuratering af musik til danske koncertsale, festivaler, spillesteder og statsstøttet radio intentionen om balance mellem køn
   
 • I 2030 skal der være lige repræsentation af køn blandt gatekeepere i den danske musikbranche 
   
 • I 2030 skal der være lige løn for lige arbejde i musikbranchen
   
 • I 2030 skal der være en løsning, hvor alle uanset køn kan gå på barsel på lige fod i musikfaget
   
 • I 2030 er der flere forskellige rollemodeller i musikbranchen, så alle, der drømmer om at arbejde med musik, så vidt muligt kan få øje på en musikalsk rollemodel, de kan spejle sig i
   
 • I 2030 er det en selvfølge, at alle musikere og komponister vurderes på deres musik og kompetencer frem for deres køn
   
 • I 2030 følger alle statsstøttede musikinstitutioner og så vidt muligt private musikaktører etiske regler - et code of conduct - for diversitet
   
 • I 2030 er det en selvfølge, at alle aktører i musikbranchen hvert år fortæller, hvad de gør eller ikke gør, for at rykke på balancen f.eks. ved at aflægge diversitetsregnskab  
   
 • I 2030 går kurven mod balance i musikbranchen på alle parametre den rigtige vej
   
 • I 2030 er musikbranchen kommet strukturel sexisme til livs, og både aktører og publikum har adgang til en rådgivende instans, der håndterer eksempler på sexistisk adfærd.