13 jun 2023

Sådan bliver du medlem

- et netværk med mange genrer

Dansk Komponistforening er en forening for komponister og lydkunstnere, der arbejder eksperimenterende og grænsesøgende med musik og lyd drevet af kunstnerisk nysgerrighed.

Medlemsskaren spænder i dag fra den klassiske partiturmusiks skabere til skabere af audiovisuelle værker, musikdramatik, live performance, electronica, spil- og filmmusik, lydkunst og improvisation.

Som medlem bliver du dermed en del af et unikt kunstnerisk fællesskab, der går på tværs af generationer og genrer.

OPTAGEKRITERIER

For at søge om optagelse i Dansk Komponistforening skal du kunne dokumentere:

 • at du er medlem af Koda (bemærk at det IKKE er muligt at være medlem af flere komponistforeninger på en gang)
 • at du er selvstændig ophavsperson til et betydeligt antal værker
 • at adskillige af disse værker har været fremført offentligt
   

Endvidere skal dine indsendte værker demonstrere et selvstændigt kunstnerisk udtryk

ANSØGNINGEN

Ansøgning om medlemskab af Dansk Komponistforening indsendes elektronisk (evt. via tjenester som Dropbox eller WeTransfer - max upload på 25MB) og skal indeholde:

 • din motivation for at søge ind i DKF
 • en kortfattet beskrivelse af din baggrund og dine kunstneriske visioner
 • CV med liste over værker, hvor de er opført, årstal og i hvilken anledning (evt. hvem der har bestilt værket)
 • 4-6 af dine værker af nyere dato. Værkerne skal dokumenteres i form af partitur/noder (helst med tilhørende lydfil), eller som lyd- og/eller videofil. (Lydfilerne skal være indsendt som mp3-filer, eller der skal være direkte links til værket – uden behov for log-in. Udvalget frabeder sig MIDI-filer).
 • En beskrivelse af et eller flere af de indsendte værker og din arbejdsmetode og/eller udtryksform.
   

Opfylder ansøgningen ikke de ovenstående krav til det indsendte materiale, kan udvalget ikke tage kvalificeret stilling til dit arbejde. Læs derfor listen igennem og dobbelttjek om du har det hele med, inden du sender din ansøgning.

HVEM VURDERER DIN ANSØGNING?

Ansøgningen behandles af Dansk Komponistforenings optageudvalg, som pt. består af Anders Nordentoft, Peter Helms, Ragnhild May og Magnus Plejdrup.

Udvalget kan på eget initiativ bede dig om yderligere oplysninger og dokumentation til brug for sagens behandling.

Dit genremæssige eller kunstnerisk-æstetiske ståsted er uvedkommende for udvalgets tilgang til ansøgningen. Der lægges hovedvægt på en vurdering af din professionelle kompetence som komponist/lydkunstner, og at de indsendte værker demonstrerer et selvstændigt kunstnerisk udtryk.

På baggrund af en samlet vurdering afgiver optageudvalget indstilling til Dansk Komponistforenings bestyrelse, der træffer endelig afgørelse om optagelse.