7 nov 2022

Det arbejder vi for

Bestyrelsens strategiske 10 punkts plan

#1 Kunstens nødvendighed 
Vi arbejder med kunstmusik og lydkunst, der er drevet af nysgerrighed og kunstneriske frem for kommercielle målsætninger 

#2 Fair practice – rimelige arbejdsvilkår 
Vi arbejder for Fair practice gennem at sikre (i) lige muligheder for alle (ii) rimelige betaling og transparente aftaler med balance mellem køn, (iii), et sundt musikkens økosystem baseret på mangfoldighed 

#3 Klima og bæredygtighed 
Vi aktiverer lydkunstens og kunstmusikkens potentiale i den grønne omstilling. Vi har fokus, hvordan kunstnere gennem deres praksis kan arbejde med bæredygtighed, både konkret og ved at tilbyde andre perspektiver og refleksionsrum som kan ændre normer og adfærd og nedbryde barrierer for handling både globalt og lokalt. Vi tager ansvar for at tilpasse vores organisation, arbejdsprocesser og aktiviteter til den grønne omstilling i tråd med den danske klimalov fra 2020.  

#4 Mangfoldighed som kunstnerisk kvalitet 
Kunsten giver indsigt i andres virkeligheder og forestillingsverden. Vi vil fremme de værdier og kvaliteter, som følger med mangfoldige kunstsyn og kunstmiljøer, der afspejler menneskers evne til at rumme hinanden igennem kunstnerisk erfaring.  

#5 Rekruttering til komponistfaget og fastholdelse 
Vi samarbejder med uddannelsessektoren, bl.a. de kunstneriske uddannelser, og med uafhængige instanser mhp på at øge tiltrækning og rekruttering til faget, sikre fastholdelse og bæredygtige karriereveje for flere. 

#6 Skabende kunst som videnskab 
Vi vil øge mulighederne for at bedrive fri kunstnerisk forskning og arbejde for flere frie midler til denne forskning. Vi vil positionere skabende kunstnerisk arbejde som et væsentligt vidensfelt i samfundet.  

#7 Fordybelse og arbejdsprocesser over tid 
Vi vil positionere ny kunstmusik og lydkunst som forståelsesprocesser og frembringelser, der næres af faglig fordybelse og lange arbejdsprocesser, frem for resultatorienteret og målstyret produktion 

#8 Selvforvaltning  
Kunstnerisk individualitet såvel som kunstneriske fællesskaber hviler på en blanding af selvforvaltning og indbyrdes kollektiv synergi. Vi arbejder for at øge anerkendelsen af decentraliserede, selvorganiserede initiativer i det skabende felt og opfordrer offentlige som private støttegivere til at styrke disse. 

#9 Rum for skabende arbejde 
Vi er med til at etablere flere arbejds- og udviklingsum for skabende arbejde i form af bl.a. residencies for professionelle kunstnere, workshops og camps samt professionelle produktionsrammer for lydbaseret arbejde. 

#10 Åbenhed, netværk og kollektiver 
Vi vil øge mulighederne for deltagelse i organisatoriske og faglige fællesskaber og understøtte åbne og dynamiske netværk og kollektiver med adgang for flere.