10 nov 2023

Status på kønsbalancemålene 2023

Hvordan går det med de 10 kønsbalancemål for dansk musikliv, som DKF for et par år siden lancerede sammen med Autor, DPA, Musikforlæggerne i Danmark, Dansk Artist Forbund og Dansk Musikerforbund, og som blev opfulgt af et 11. mål sidste år?

Her på Kvindernes Internationale Kampdag giver vi en status på, hvilke kønsbalancemål vi i DKF har arbejdet aktivt med i det forgangne år.

 • I 2030 skal der være bedre kønsbalance i optag på konservatoriernes forskellige uddannelseslinjer.
   

I 2023 har DKF taget initiativ til møder i DKFs Undervisernetværk mellem kompositionsundervisere på MGK og landets musikkonservatorier mhp at styrke samarbejdet lærerne imellem om at informere, vejlede og forberede MGK-elever til at søge optagelse på komposition på konservatorierne.

 • I 2030 afspejler programlægning og kuratering af musik til danske koncertsale, festivaler, spillesteder og statsstøttet radio, intentionen om balance mellem køn.
   

I slutningen af 2022 har DKF sammen med Edition S, Art Music Denmark og Edition Wilhelm Hansen igangsat udarbejdelse af Repertoirestatistikken 2020 – 2022 over klassisk musik spillet af orkestre, operahuse, ensembler og festivaler i Danmark.

 • I 2030 skal der være lige repræsentation af køn blandt gatekeepere i den danske musikbranche. 
   
 • I 2030 skal der være lige løn for lige arbejde i musikbranchen.
   

I 2022 indstiftede DKF Fair Practice-prisen – en pris til aktører der producerer koncerter med ny musik på rimelige og ordentlige vilkår, herunder sikrer transparens og professionel betaling. 

I 2022 indledte DKF et samarbejde med UKK – Kunstnere, kuratorer og kunstformidlere om at afsøge muligheden for en dansk version af den hollandske Fair Practice Code, en certificering af kulturbranchen mhp bedre arbejdsvilkår for kunstnere og kulturredaktører.
 

 • I 2030 skal der være en løsning, hvor alle uanset køn kan gå på barsel på lige fod i musikfaget.
   
 • I 2030 er der flere forskellige rollemodeller i musikbranchen, så alle, der drømmer om at arbejde med musik, så vidt muligt kan få øje på en musikalsk rollemodel, de kan spejle sig i.
   
 • I 2030 er det en selvfølge, at alle musikere og komponister vurderes på deres musik og kompetencer frem for deres køn.
   
 • I 2030 følger alle statsstøttede musikinstitutioner og så vidt muligt private musikaktører etiske regler - et code of conduct - for diversitet.
   

I 2022 udarbejdede DKF en samværspolitik, der både gælder for aktiviteter internt i foreningen og for samarbejdsprojekter.

 • I 2030 er det en selvfølge, at alle aktører i musikbranchen hvert år fortæller, hvad de gør eller ikke gør, for at rykke på balancen f.eks. ved at aflægge diversitetsregnskab . 
   

I 2022 og 2023 lavede DKF en opgørelse over uddelte legater under Koda Kultur til henholdsvis kvinder og mænd.

 • I 2030 går kurven mod balance i musikbranchen på alle parametre den rigtige vej.
   
 • I 2030 er musikbranchen kommet strukturel sexisme til livs, og både aktører og publikum har adgang til en rådgivende instans, der håndterer eksempler på sexistisk adfærd.

DKF  har sammen med en bred kreds af organisationer på tværs af musikbranchen etableret Rådgivningslinjen Trygt Rum, der gik i luften 2. oktober 2023. Læs mere her