21 dec 2022

Julehilsen 2022

Af Juliana Hodkinson, forkvinde

Endelig en jul og årsafslutning, der ikke ligger i skyggen af nedlukninger. Det føles godt at nå hertil efter et intensivt og arbejdsomt år på alle leder og kanter, og samtidigt være på vej ind i en vinterpause, hvor familier og venner kan mødes og fejre sammen og ikke mindst slappe af.

I bestyrelsen og sekretariatet har vi netop afholdt årets strategiseminar, hvor vi kigger frem og lægger planer og prioriterer i forhold til det kommende år. Det sker altid på baggrund af et tilbageblik på året, der er gået – i år et år, der har været præget af fremgang, vækst og udvikling på mange fronter.

Vi glæder os til nye lyde og ny musik, faglig udveksling og sociale stunder sammen med jer det kommende år.

Læs her vores tilbageblik på året 2022:

Bestyrelsens strategiseminar

På strategiseminaret tog bestyrelsen og sekretariatet første del af det norske Balansemærke for at blive endnu bedre klædt på til at skabe vigtige forandringer både i vores egen organisation og i kulturlivet omkring os mhp at sikre ordentlige og trygge arbejdsvilkår for alle. Klik her hvis du vil læse mere om Balansemærket.

Resten af seminaret havde bl.a. samarbejde med Art Music Denmark, Nordiske Musikdage 2024 og kommunikation på programmet samt årets aktiviteter i relation til de ti strategiske mål, vores politiske arbejde konkret forholder sig til. Eksempler på dette kan være, når vi hvert år uddeler ca. 3 mio. kr. til bestillinger af ny dansk musik og lydkunst, etablerer residencies for komponister, taler med vores mange samarbejdspartnere om vilkårene for ny musik og lydkunst, eller når vi inviterer til seminar om orkestermusikkens økosystem og vidensdeling om kunstnerisk forskning.

Music Declares an Emergency

Et andet område, hvor vi tog de første spadestik i 2022, og som vil fortsætte og vokse i 2023, er musikbranchens arbejde med klimakrisen og aktive bidrag til grøn omstilling. Som mange andre musikaktører er vi optaget af, hvordan vi som branche kan begrænse vores brug af ressourcer og gennem idéudvikling, videndeling og nye samarbejdsformater kan inspirere hinanden og sammen medvirke til at transformere branchen til en mere klimavenlig én af slagsen.

Der er gang i mange og mange gode initiativer rundt omkring, og vi bakker op om de initiativer, vi kan stå inde for, ligesom vi deler viden og god inspiration, som vi finder relevant i forhold til vores område og jeres arbejde.

Derfor har vi f.eks. underskrevet den internationale kampagne Music Declares an Emergency og inviteret Bæredygtig Scenekunst NU som oplægsholder til Lydens Årsmøde i Aarhus, og Juliana har gennemført en uddannelse i Creative Climate Leadership hos Julie’s Bicycle.  

DKFs eget afsæt for at arbejde med grøn omstilling er som alt andet den skabende kunst og virket som komponist, og det vil det også være det kommende år. Vi har således støttet opstarten af det internationale lydnetværk om klimaemner ’Now or Never’, ledet af komponisten Arash Pandi, og påtaget os rollen som tovholder på organiseringen af Nordiske Musikdage (NMD) 2024 i Skotland, herunder udvikling af en strategi for NMD som en bæredygtig international festival.

Har du relevante projekter, initiativer, netværk og erfaringer, som du gerne vil dele med os, er du altid velkommen til at skrive til Juliana, kontakte sekretariatet eller engagere dig i Now or Never-netværket.

 

Nordiske Musikdage

Nordiske Musikdage blev afholdt for sidste gang i sine gamle form i Reykjavik i oktober. DKF var repræsenteret med stærke og tankevækkende værker af Mathias Monrad Møller, Marcela Lucatelli, Niels Lyhne Løkkegaard, Hans-Peter Stubbe Teglbjærg, Olga Szymula, Gunnar Karel Masson, Jesper Pedersen og Loic Destremau.

Nordisk Komponistråd er i fuld gang med at transformere Nordiske Musikdage til en festival og en organisation i tråd med de tider, vi lever i. Kunstnerisk og social mangfoldighed, økonomisk og grøn bæredygtighed samt musikalske forhandlinger af vor tids store spørgsmål skal stå i fokus for de nye Nordiske Musikdage. I 2024 finder NMD som sagt sted i Skotland i et spændende samarbejde med stort set hele det skotske musikliv, inklusiv alle landets orkestre.

Dansk Komponistforening er koordinator for den samlede indsats fra de nordiske lande, og Nordisk Komponistråd har slået en projektlederstilling op med base i Lautrupsgade – se den her. I løbet af 2023-2024 vil vi løbende informere om udviklingen af festivalen samt initiativer og calls, du kan blive en del af. Følg med på Instagram, Facebook og LinkedIn samt via nyhedsbreve og hjemmeside.

Nye stipendier og priser

I 2022 har DKF uddelt både Nye Veje-legater og Fair Practice-priser for første gang.

Modtagerne af de første Nye Veje-legater, Olga Szymula, Matthew Grouse, Kiku Day og Christian Skjødt Hasselstrøm, har vidt forskellige kunstneriske praksisser, og har arbejdet på langtidsprojekter som du kan læse om her.

Status på projekterne præsenteredes ved et vidensseminar med god og engageret deltagelse fra både DKF-medlemmer og eksterne samarbejdspartnere, med Stine Maria Hasse Jørgensen som respondent og desuden med oplæg ved Marie Højlund om sin kunstneriske forskning samt scenekunstnerne Max Walmeier og Maia Means.

Vi fortsætter og udvider Nye Veje-programmet i 2023 med uddeling af seks nye fordybelseslegater og videndelingsseminarer, både ift. Nye Veje men også i relation til de residency-programmer, vi tilbyder sammen med blandt andre Sound Art Lab og Inter Arts Center Malmö.

Vi uddelte to Fair Practice-priser ved årets sommerfest; én til Roskilde Musikforening v/ Kuno Kjærbye og én til musiker Ly Tran bl.a. for at stifte foreningen Second Sound. Med prisuddelingerne hejser DKFs medlemmer et flag for de initiativer og kontekster, hvor vi selv oplever reelt gode vilkår for kompositorisk virke. Selve prisen er en ny værkbestilling, og derigennem medvirker vi således også til en spredning af best practice på området.

Kønsmål for musikbranchen - Rådgivningstelefon på vej

I samarbejde med Autor, DPA, Musikforlæggerne, DAF og DMF lancerede vi i marts et 11. kønsmål om at komme strukturel sexisme til livs. Find alle 11 kønsmål her. Behovet for at arbejde aktivt med dette mål blev bl.a. bekræftet i vores egen interne medlemsundersøgelse om sexisme for et år siden.

Her var den vigtigste konklusion, at evnen til at tale om oplevelser med diskriminering og chikane er nøglen til at kunne standse dem. Derfor har bestyrelsen udformet en vejledende samværspolitik for vores medlemmer, både i forhold til foreningen og vores samarbejder, men også til brug i andre arbejdssammenhænge. Du finder samværspolitikken her.

Endelig er DKF er tovholder på et endnu bredere initiativ om at oprette en rådgivningstelefon for hele musikbranchen. Indtil videre er vi 12 organisationer, der står bag, og efter planen bliver den en realitet i starten af 2023.

Deltag aktivt

Som medlem af DKF har du mulighed for at deltage aktivt i de samtaler og aktiviteter, foreningen tager initiativ til, ligesom du altid kan henvende dig til sekretariat og bestyrelse med idéer, du gerne vil sætte i gang.

Er du interesseret i at engagere dig i udvalgsarbejde, kan du overveje at stille op til både vores bestyrelse, fordelingsudvalg, optageudvalg samt en række andre poster i musik- og kulturlivet, hvortil DKF er med til at udpege repræsentanter. Vi afholder informationsmøde i uge 8, hvor du kan høre nærmere om de forskellige poster, og hvad arbejde af denne type indebærer, herunder også information om procedurer ifm. valg/udnævnelse, vejledning om god praksis og honorering.

Du er altid velkommen til at kontakte DKFs sekretariat eller bestyrelse, hvis du er interesseret i at engagere dig i udvalgs- og/eller bestyrelsesarbejde. Vi betragter denne type arbejde som efteruddannelse og støtter gerne vores medlemmer i forhold til at indtage førende roller både i musiklivet i Danmark og internationalt.