21 dec 2021

Nye Veje

- De fire modtagere af legatet Nye veje er fundet!

DKF lancerede i september en ny legatpulje ved navn Nye Veje - fire legater á 100.000 kr. til kunstnerisk udvikling og fordybelse inden for kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer.

Ved ansøgningsfristen d. 17. november 2021 var der indkommet 44 ansøgninger, og legatudvalget har nu udvalgt de fire modtagere, som er:

  • Olga Szymula
  • Matthew Grouse
  • Kiku Day
  • Christian Skjødt Hasselstrøm
     

I motivationen fra udvalget lyder det:

Olga Szymula
Olga Szymulas værker besidder en enorm skønhed, der både fremstår yderst følsom og kompromisløst brutal. Med et særdeles sikkert greb om de visuelle og klanglige virkemidler, inviteres publikum ind i en verden, der indbyder til refleksion og fordybelse. Ved at bringe hele kroppens sanseapparat i spil, ønsker Olga Szymula med projektet ”The Ears of the Skin” i fremtiden at opnå en endnu større intimitet i sine værker, og derved bibringe sit publikum stærkt personlige oplevelser.

Matthew Grouse
Matthew Grouses musik sprudler af indre liv og teknisk overskud. Med et skarpt analytisk og måske satirisk blik, inddrages hverdagsteknologier, oplæste google-søgninger og banale handlinger på lige fod med traditionelle instrumenter i værker, der formår at engagere og fastholde sin lytter. Gennem ønsket om at nå endnu tættere på sit publikum, bla. ved at skabe mere installationsbårne og publikumsinddragende værker, har Matthew Grouse indledt en frugtbar udvikling af sin kunst.

Kiku Day
Kiku Day bygger på sin lange erfaring som Shakuhachi-spiller, men skitserer her et projekt, som indeholder både grundforskning i nye instrumenter, personlig udvikling og grundig dokumentation og formidling. Day bruger duoen Sonas Mutua som base for sin kunstneriske udvikling, men inddrager også en række andre samarbejdspartnere. Projektet er stort anlagt med overraskende forgreninger, og udvalget er overbeviste om, at det vil samle sig til en spændende og meningsfuld rejse for Kiku Day, ikke mindst gennem de samarbejder som projektet involverer.

Christian Skjødt Hasselstrøm
Med stærk fornemmelse for lyd, materiale og rumlighed skaber Christian Skjødt Hasselstrøm omhyggeligt udførte installationer, der udfordrer vores perception. Hasselstrøms arbejde tager afsæt i videnskabelige fænomener, der undersøges for auditive muligheder og har ofte karakter af grundforskning. I sit projekt vil Christian Skjødt Hasselstrøm, bl.a. i samarbejde med en kvantebiolog fra DTU, arbejde med de uudforskede aspekter ved vand som fysisk element med mulighed for lagring og transport af energi og heraf hvilke muligheder der er, for at kunne lytte til disse processer.

Offentligt seminar
Vi glæder os til at følge legatmodtagermes udvikling og vil i løbet af 2022 invitere til et offentligt seminar, hvor legatmodtagerne vil dele den proces, de har været igennem og de erfaringer, de har fået undervejs i forløbet.

STORT tillykke til de fire legatmodtagere!