10 sep 2022

Fair practice- prisen 2022

Dansk Komponistforening uddeler ny pris for gode arbejdsforhold og fair betaling

Dansk Komponistforening uddelte fredag den 9/9 den nyindstiftede Fair Practice-pris. Prisen anerkender aktører, der bestiller og opfører ny musik på ordentlige vilkår. Med Fair Practice-prisen ønsker Dansk Komponistforening at skabe opmærksomhed og fremhæve eksempler på ordentlige arbejdsvilkår i deres del af musikbranchen.

Det er første gang, Fair Practice-prisen uddeles, og den gives til Roskilde Musikforening, der hædres i anerkendelse af, at foreningen med formand Kuno Kjærbye i spidsen har ydet en helt ekstraordinær indsats for at programsætte ny musik side om side med klassisk kernerepertoire. Foreningen har kørt med Fair Practice på mange parametre i flere år. I motivationen til prisen hedder det blandt andet:

”At give Roskilde Musikforening prisen er et stærkt signal til de mange andre musikforeninger. Foreningen besluttede op til sit 50-års jubilæum, at der skulle være en uropførelse ved alle koncerter i jubilæumssæsonerne 2017/18 og 2018/19, og at lige mange kvinder og mænd skulle have en bestilling. Også̊ i årene efter har foreningen bestilt en række nye værker hos danske komponister og sikret danske førsteopførelser og genopførelser af samtidsmusik.”

Ud over prisen til Roskilde Musikforening gives også en pris til sangerinden Ly Tran, der blandt andet fremhæves for ordentlige kontraktforhold, tillid i forhold til komponistens kunstneriske visioner og stor hjælpsomhed ved praktiske udfordringer, når værket skal opføres. Ly Tran hædres også for sit bæredygtige fokus på, at værker bliver genopført, hvilket er en af grundstenene i foreningen Second Sound, som hun har taget initiativ til.

Komponisterne nominerer
Det er komponistforeningens medlemmer, der nominerer kandidater til Fair Practice-prisen. For at komme i betragtning lægges der blandt andet vægt på, at aktøren betaler et rimeligt honorar til en
komponist, når der bestilles musik. Prisen er penge til en bestilling på et værk hos en komponist, som prismodtageren selv vælger.
I forbindelse med uddelingen udtaler komponistforeningens forkvinde, Juliana Hodkinson:

”Alt for tit oplever vores medlemmer, at de bliver presset på prisen og vilkårene for deres arbejde. Med denne pris ønsker vi at belyse komposition som et arbejde, der skal prissættes rimeligt. Vi kan ikke leve alene af de klapsalver, vores værker får, når de opføres”

De seneste år har der været fokus på arbejdsvilkår, sexisme og forskelsbehandling generelt i musikbranchen. Corona-epidemien har gjort sit, men problemet stikker meget dybere. Dette er dokumenteret i flere undersøgelser, og senest har Dansk Musikerforbund opfordret til, at uddeling af statsstøttekroner gøres afhængig af dokumentation for rimelig aflønning af alle led i den musikalske fødekæde.

Fair practice-prisen blev uddelt i forbindelse med Komponistforeningens sommerfest den 9. september. Samme dag uddelte den hollandske komponistforening, Nieuw Geneco, en tilsvarende pris. I Holland er det fjerde gang, at Nieuw Geneco uddeler The Fair Practice Prize.