22 aug 2023

SAMVÆRSPOLITIK I DKF

Med vores samværspolitik vil vi gerne bidrage til, at alle DKFs medlemmer, ansatte, udvalgsudpegede, gæster og samarbejdspartnere kan trives og føle sig trygge sammen.

Samværspolitikken handler ikke om indholdet af den kunst, vi laver og beskæftiger os med, men om vores forhold til hinanden, når vi samarbejder i og om kunsten.

Da vi som komponister agerer i freelancestrukturer, kan der være mange gråzoner i forhold til ansvar og konsekvenser, og vi er alle i høj grad afhængige af, at selvansvar er en selvfølgelighed. Nogle sager vil være meget tydelige, mens andre finder sted i en gråzone.

Derfor er det vigtigt, at vi opstiller nogle retningslinjer, så vi sikrer en god omgangstone og adfærdskultur og forhindrer grænseoverskridende adfærd.

Hvordan håndteres uacceptabel adfærd?

Det skal respekteres, hvis kollegaer siger fra og udmelder, at en handling er uønsket, også selv om den udøvende selv finder handlingen uskyldig. Der kan også være tale om uacceptabel adfærd, selv om den forurettede ikke siger fra, evt. fordi vedkommende føler sig utryg ved at gøre det.

De sager, der kommer til DKFs kendskab, vil blive håndteret konkret efter dialog med såvel den person, som den uacceptable adfærd er rettet imod, og den person, der er beskyldt for at have udøvet uacceptabel adfærd.

Alle sager vil blive håndteret i respekt for persondatareglerne, der kan forhindre, at andre medlemmer orienteres om de konkrete sager.

Læs DKFs Samværspolitik (pdf)