1 jan 2022

Forslag til et mentorforløb

Komponisten ansøger om et mentorforløb via Koda kultur og kontakter selv mentor. Mentor og mentoree indgår en forpligtende aftale, som skal kortlægge formål, karakter og tidshorisont med det pågældende mentorforløb. Udfærdigelse af aftalen påligger mentoree. Aftalen skal godkendes af mentor.

Forslag til et mentorforløb

Et forslag kan være at arrangere 3 møder à 2 timer, fordelt over højst et år (kickstart, midtvejsmøde, konklusion). Mentorforløbet skal ses som et led i den individuelle komponists udvikling, hvor mentoren hjælper vedkommende på vej med egne erfaringer. Der skal etableres et fortroligt forhold, hvor ret konkrete og praktiske problemstillinger kan drøftes.

Forberedelse til møder

Det er mentorees ansvar at arrangere mødet, booke lokale (fx. hos DKF). Mentoree anbefales, at fremsende stikord (2 eller 3 punkter) til mentor forud for hvert møde, således at mentoren har mulighed for at sætte sig ind i tingene på forhånd, evt. gøre sig nogle tanker forud for mødet.

Det første møde

Det er en god idé (men intet must), at udveksle lidt lyd/partiturmateriale forud for det første møde (dvs. gerne fra begge parter), så samtalen har et konkret startsted. 

Midtvejsmøde

Dette er en chance, dels for at gøre status, og dels at målrette det videre forløb, mens der stadig er noget tid tilbage. Der er intet problem i, at melde sig ud af ordningen – derimod kan det være til stor gene, at aftaler ikke bliver overholdt eller, at engagementet begynder at dale.

Det sidste møde

Selvom det kan virke kunstigt at afslutte et forløb, der er ved at få karakter af en vedvarende kontakt, er det gavnligt for begge parter at sætte en streg under landvindingerne. Det er en god idé, at begge parter gør sig umage med at artikulere, hvad der har været af positive udviklinger i løbet af ordningen.