13 sep 2023

Lige adgang for alle

Fair practice i forbindelse med residencies, open calls, konkurrencer, prisuddelinger m.v.

Med delvis afsæt i Sound and Music’s Fair Access guidelines har vi i DKF udfærdiget en liste over retningslinjer, der skal anspore til øget bevidsthed om lige vilkår og adgang for alle i forbindelse med residencies, open calls, konkurrencer og prisuddelinger:

 • Gratis ansøgning sikrer lige adgang for flest mulig ansøgere, uanset økonomisk situation
   
 • Ingen aldersgrænse forhindrer aldersdiskriminering f.eks. ifm. karrierepause pga. forældreskab, længerevarende sygdom m.v.
   
 • Ingen forfordeling for konservatorieuddannede
   
 • At tillade indsendelse af både opførte og endnu ikke opførte værker sikrer, at ingen skal arbejde gratis
   
 • Transparens i udvælgelse og kriterier
   
 • Ingen krav ift. lydoptagelse eller midi sikrer stilistisk bredde
   
 • Realistiske frister med respekt for skabende freelance kunstneres sammensatte arbejdsvirkeligheder
   
 • Hjælp til ansøgning i form af kontaktperson og klart sprog
   
 • Ingen tilknytning til statsborgerskab eller opholdstilladelse
   
 • Bred repræsentation ift. køn, alder, virke, tilhørsforhold blandt beslutningstagere og udvalg
   
 • Rotation i udvalg og beslutningstagere
   
 • Særskilt honorar for koncept- eller projektudvikling i pilotfasen inden kontrakt samt sikring af produktionsmidler, særligt for større projekter
   
 • Tilskud til rejser, logi og andre konkrete udgifter ifm. prøvedeltagelse mv.
   
 • Feedback efter afslag er udviklende for alle parter – hvis personlig feedback ikke er realistisk, kan der udarbejdes en standardiseret form for feedback, hvor ansøgeren overordnet kan få at vide, om afslaget bunder i den kunstneriske idé, budgettet, produktionsomfang mv