10 nov 2022

Music declares an emergency

DKF har underskrevet kampagnen Music Declares an Emergency.

Dermed har vi forpligtet os til:

 • at italesætte en diskussion om hvordan vi opnår en net-zero musikbranche
   
 • at mobilisere musikbranchen og dens aktører til at motivere den store offentlighed af musikelskere og -forbrugere til at reagere proaktivt på klimakrisen.
   

Selve erklæringen lyder sådan her:

 1. Vi opfordrer regeringer, politikere og medier til at tale sandt om klimakrisens dimensioner og den økologiske nødsituation.
   
 2. Vi opfordrer regeringerne til at handle NU for at vende tabet af biodiversitet og nå net-zero drivhusgasemissioner senest i 2030.
   
 3. Vi anerkender, at denne nødsituation er opstået pga. globale uretfærdigheder, og vi vil arbejde for systemisk forandring for at beskytte livet på jorden.
   
 4. Vi anerkender den miljømæssige påvirkning af musikbranchens aktiviteter og forpligter os til at træffe øjeblikkelige handlinger for at mindske branchens miljøaftryk.

Hvad kan du gøre som enkeltperson?’
 

Erklæringen rummer følgende 10 forslag til handlinger:

1. Tal om det i dit arbejde med musik!

- tal om det med dine kollegaer, musikere, ensembler, festivaler; spørg hvordan de forholder sig til klimakrisen, om der er noget i jeres aktuelle samarbejde, hvor I kunne træffe et grønnere valg, og om I vil kommunikere eksplicit om nødsituationen

2. Prioritér det!

– lad folk omkring dig vide, at det har høj prioritet for dig. Tal også om det i dine langtidssamarbejder – med de foreninger, organisationer og forlag du har et længere forhold til, med dem, der anser dig som en visionær stemme.

3. Lav en grøn/fair rider/kontrakt!

- tilføj bæredygtige elementer i din tech-rider og i alle kontrakter og aftaler, hvor du har mulighed for at bede om, hvordan din musik og lyd skal afvikles. Bed om en dialog om energi og udstødninger ifm. transport, forstærkning, digitale aspekter. Bed om at være med til at sikre at din musik afvikles så etisk og grøn som muligt.

4. Skær ned på plastik og ting, der ikke kan genbruges eller genanvendes, i dine arbejdsprocesser, prøver, koncerter og udgivelser!

5. Lad være med at samarbejde med dem, der ikke deler din vision – om det gælder fairness, miljøaftryk eller solidaritet. Gå i dialog om dine bekymringer inden du binder dig til et samarbejde, hvor du ikke kan identificere dig med de etiske, sociale eller økonomiske værdier. Måske kan du ændre nogens syn og alligevel indgå et lykkeligt partnerskab? Win-win-win.

6. Lad være med at bruge produkter, hvis værdier/forretningsmodel/ry, du ikke tror på, og lad dem og andre vide hvorfor du ikke bruger dem.

7. Fly meget mindre! - Du kan skaffe dig mere viden om udstødningseffekten af dine daglige og projektbaserede rejser (fx vha. klimasmartsemester.se). Tal med festivaler og arrangører, der tilbyder at booke din rejse, om, at du vælger transport med mindre klimaaftryk.

8. Vær proaktiv! - Du behøver hverken at være ekspert eller klimahelt for at gå i gang med at mindske dit klimaaftryk og involvere andre i det. Der er mange initiativer, som du kan tilslutte dig. Hvis ikke du føler, du kan lede et initiativ, kan du bakke op om andre, der gør det. Du kan skrive til dine lokale og nationale politikere med konkrete forslag, feedback og spørgsmål. Når der er folkedemonstrationer, kan du gå på gaden, mød op, tag din familie og venner med. Alle har brug for motivation og opbakning, positiv italesættelse og et skulderklap på vejen.

9. Læg penge det rette sted! - Hvis du tjener godt, kan du overveje at bidrage økonomisk til lokale og globale organisationer, der kan være proaktive på din vegne. Se dine konti og opsparinger igennem – vil du virkeligt forpligte dig på bankaftaler, pensionsordninger mv., der ikke understøtter bæredygtige økonomiske modeller? EU's Green Deal bygger eksplicit på ESG-værdier, dvs. økonomien skal bygges omkring environmental, social og governance-etiske økonomiske modeller. Tal med andre om etiske pengevaner.

10. Walk-the-talk på det personlige plan: Skift til en grønnere energiudbyder derhjemme, skift til en etisk bank, spis mindre kød, fisk og mælkeprodukter (veganuary, meat-free mondays, m.v.), snak med dine samlevere om hvordan I lever, og hvordan I har lyst til at leve i fremtiden. Hvordan kan I hjælpe og motivere hinanden?