16 jan 2019

Publikumsarbejde

Støtte til strategisk publikumsarbejde omkring ny musik - søg DKFs produktionspulje

Publikum spiller en vigtig rolle for et levende musikliv. Musikken skal være synlig i offentligheden, og den skal engagere så mangfoldigt et publikum som muligt.

DKF ønsker at understøtte det vigtige, strategiske arbejde, der ligger i at nå sit potentielle publikum som koncert- eller festivalarrangør, og alle ansøgere til Produktionspuljen kan søge om støtte til publikumsarbejde.

Søger du som festival, koncertforening eller som repræsentant for en længere koncertrække, er det et krav, at din ansøgning indeholder en plan for jeres publikumsarbejde.

Støtte til strategisk publikumsarbejde søges som en del af den samlede produktionsansøgning. En grundig beskrivelse af, hvilken publikumsindsats der er tale om, skal vedhæftes, og udgifter til indsatsen skal fremgå af det samlede budget.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Ansøgning (pdf)
 • Projektbeskrivelse (pdf) (Ikke obligatorisk)
 • Plan for publikumsarbejdet (pdf)
 • Markedsføringsplan (pdf)
 • Budget (fast skabelon)
 • Finansieringsplan (pdf)
 • CV
 • Lydeksempler (ikke obligatorisk)

I planen for publikumsarbejdet skal du definere, hvorvidt målet med indsatsen er,

 • at tiltrække et større publikum?
 • at tiltrække et mere mangfoldigt publikum?
 • eller at arbejde med et eksisterende publikum?

Du skal endvidere definere den specifikke publikumsmålgruppe ved at svare på,

 • hvem indsatsen er rettet mod?
 • hvad strategien er ift. at nå dette mål, dvs. hvilke handlinger og aktiviteter I planlægger?
 • hvordan jeres markedsføringsplan underbygger strategien for publikumsarbejdet?

Begrund også dit valg af mål og strategi. Hent evt. inspiration til dette via Ansoff Matrix model vedr. publikum i centrum. 

Hvad skal budgettet indeholde?

Af det samlede budget skal fremgå, hvor mange midler der er afsat til publikumsindsatsen med angivelse af, hvilke udgifter der er forbundet med indsatsen. Husk også at inkludere udgifter til gennemførelse af publikumsundersøgelser.

Er der yderlige krav til ansøgningen?

Nej - du vælger selv hvilken strategi og hvilke indsatser, der passer til netop din festival, koncertforening, koncertrække eller projekt, men bevillingen afhænger af, hvor gennemarbejdet strategien er.

Hent viden og inspiration til dit publikumsarbejde