26 nov 2019

Dette støtter vi

DKF dækker kunstmusikkens genreområder

Dansk Komponistforening støtter komponister og projekter inden for kunstmusikkens genreområder, herunder akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, elektronisk musik, musikdramatik, lydkunst, performance, kirkemusik, improviseret musik, eksperimenterende jazz, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.

Hvad lægges der vægt på?

Dansk Komponistforenings kerneområde er den skabende kunstners arbejde, som vi særligt støtter igennem arbejdslegater, bestillingshonorarer og produktionsstøtte.
I vores vurdering af ansøgninger om produktionsstøtte lægger vi stor vægt på hvor centralt den skabende kunstners arbejde står i det pågældende projekt.
Ud over ansøgningens specifikke indhold og professionelle niveau, lægger vi vægt på diversitet, herunder vækstlag, elite, køns- og genrediversitet.

Hvor kommer pengene fra?

Pengene kommer fra Kodas Kulturelle Midler. Det er penge fra kunstnernes egne ophavsrettigheder, der finansierer Kodas Kulturelle Midler. Hver gang musikbrugerne betaler en krone til Koda for retten til at bruge musik, går ca. 10 øre tilbage til det danske musikliv, og er på den måde med til at sikre fremtidig indtjening og musikalsk diversitet. Dansk Komponistforening varetager uddelingen af de Kulturelle Midler på det kunstmusikalske område.

Du kan søge støtte til følgende formål

Arbejdslegat

Et arbejdslegat kan søges til en kompositorisk arbejdsproces som du ønsker at påbegynde, udvikle og færdiggøre, og hvor der ikke er tale om en bestillingsopgave fra anden part. Det kan søges af komponister, der er medlem af Koda,  og som arbejder inden for kunstmusikkens genreområder. 

Læs mere på Koda Kultur ansøgningsportal

 

Rejselegat

Rejselegater kan søges af komponister, der er medlem af Koda, og som arbejder inden for kunstmusikkens genreområder. Der kan søges om tilskud til egne rejseudgifter i forb. med værkopførelser og indstudering i ind-/ og udland, komponistworkshops og studie- og arbejdsophold. Læs mere på Koda Kultur ansøgningsportal

 

Mentorforløb

Mentorforløb kan søges af komponister, der er medlem af Koda, og som arbejder inden for kunstmusikkens genreområder. Der kan søges om faglig og kunstnerisk videreudvikling hos andre komponister, kunstnere eller personer med relevante kompetencer på højt niveau (mentor). Læs mere på Koda Kultur ansøgningsportal

 

Bestillingshonorar

Koncertarrangører (ensembler, koncertsteder, kommuner o.a.) kan søge tilskud til komponisthonorar i forbindelse med bestilling af ny musik inden for kunstmusikkens genreområder. Skal søges senest 4 mdr. før opførelsesdatoen. Værd at vide inden du går igang eller gå til Koda Kultur ansøgningsportal 

koncertproduktion og formidling

Tilskud til koncertproduktion og formidling kan søges af aktører i musikmiljøet der arbejder inden for kunstmusikkens genreområder.

Der kan søges til større og mindre projekter, der er med til at promovere ny kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø og kulturliv gennem udadrettede initiativer som koncerter, festivaler, bogudgivelser, formidlingsprojekter m.m.

Der kan søges om op til 100.000 kr. til produktion.

Bemærk at der ikke længere gives støtte specifikt til strategisk publikumsarbejde, men du kan stadig orientere dig her for at få viden og inspiration til dit publikumsarbejde her 

Læs mere på Koda Kultur ansøgningsportal