24 jan 2019

viden og inspiration til publikumsarbejde

Vi har samlet en række tips og links til både artikler og hjemmesider, hvor du kan læse mere om, hvordan du kan arbejde strategisk med publikum.

At lægge en strategi for sit publikumsarbejde
 

At skabe lokal forankring
 

Markedsføring
 

Publikumsundersøgelse

Feedback fra publikum er en vigtig nøgle i forhold til det løbende publikumsarbejde. En publikumsundersøgelse kan laves på mange måder eksempelvis i form af:

 • spørgeskemaer enten online eller fysiske udleveret i forbindelse med koncerten
 • små videointerviews med publikummer før og efter koncerten
 • fokusgruppeinterviews
 • samtaler
 • feedback via apps
 • plancher og sedler på koncertstedet til umiddelbare statements og feedback
   

Det er vigtigt, at du tager stilling til, hvad du ønsker at vide noget om ift. publikum og hvorfor:

 • hvad vil du spørge publikum om dvs. hvad vil du gerne vide mere om?
 • hvorfor ønsker du at få viden om dette?
 • hvad vil du bruge informationen til ift. dit arbejde med festivalen, foreningen, koncertrækken eller projektet?
   

Tænk også over hvordan du vil samle undersøgelsens resultater og integrere dem i dit videre arbejde.

Nogle redskaber til brug for publikumsundersøgelser er gratis, nogle former for undersøgelser kan laves af frivillige tilknyttet festivalen, foreningen eller projektet, andre kan kræve, at man engagerer en ekspert til at gennemføre den.

Publikums respons afhænger ofte af konteksten, og det kan derfor være en god idé at benytte sig af flere formater i den samme undersøgelse eksempelvis ved både at benytte spørgeskemaer og korte interviews.

2 eksempler på en enkel publikumsundersøgelse.pdf

Kvantitative data om befolkningsgrundlag og publikumssegmenter 

Hvordan får man fat i et potentielt publikum - dem der ikke kommer. Hvem er de og hvorfor kommer de ikke?

Slides og artikler om publikumsudvikling generelt