1 nov 2022

Projektansvar

- om at modtage tilskud fra fonde og fra staten

Af Niels Marthinsen - Medlemskonsulent

Hvis du som komponist har skabt et projekt og selv står som ansøger af tilskud, skal du være parat til at håndtere at modtage penge, der bevilges til projektet.

Der er ingen opskrift på, hvordan du bedst strukturerer et projekt, for det afhænger af, hvordan din privatøkonomi ser ud, og hvordan det relevante projekt er bygget op. Er du i tvivl, så tal med en revisor; her skal jeg blot gøre opmærksom på nogle vigtige forhold.

BANKKONTO
Hvis du som projektansvarlig står som ansøger, er det din egen bankkonto bevillingen går ind på.

Det er ikke nødvendigt at have en erhvervskonto til dette formål, faktisk kan det være en ulempe. En erhvervskonto har nemlig pt. negativ rente, og den er ikke automatisk forsikret mod digital kriminalitet; derfor bør du selv tegne sådan en forsikring. Det kan du gøre via bankens erhvervsafdeling, men det koster penge.

En privatkonto er derimod igen blevet fri for negativ rente, i hvert fald i de fleste banker, og bankerne har forsikret privatkonti mod digitalt tyveri.

Du bør oprette en ny privatkonto, hvor alle projektets tilskud kan placeres; det gør revisionen af projektet transparent, at bevilgede midler ikke blandes ind i din privatøkonomi.

HONORARUDBETALING
Dette har jeg gennemgået i et andet blogindlæg. Du bør have egen virksomhed som er godkendt til udbetaling af B-honorar; på den måde kan du aflønne andre deltagere i projektet.

EGEN INDTÆGT
Bestillingshonorar fra Statens Kunstfond og fra Koda Kultur udbetales altid direkte til komponisten som B-indkomst, uanset hvem der er ansøger.

Den projektansvarlige komponist kan desuden tage indtægt fra andre fondsbevillinger til sig selv for kompositionsarbejde samt for andet arbejde, for eksempel for projektstyring.

Du skal simpelthen overføre pengene til din private bankkonto ...

SKAT
... og huske at indberette dem korrekt til skattevæsenet.

Tilskud bliver automatisk indberettet som B-indkomst af fondene, der bevilger dem.

Men det er fornuftigt at betale skat i samme år, som du får pengene, så du ikke risikerer at skulle betale skat af penge, der allerede er brugt og undgå, at der løber renter på til SKAT, fordi der betales i året efter pengene er tjent. Det gør du enten ved at indføre dem på din forskudsopgørelse eller foretage en ekstraordinær indbetaling; begge dele kan gøres på SKAT's hjemmeside.

Hvis du overfører penge til din virksomhed relativt tidligt på året, og du ikke allerede har indregnet dem i forskudsopgørelsen som en del af din forventede indtægt, er det nok at lægge beløbet til; det gør du i felt 111. SKAT vil så hæve beløbet på de månedlige B-skatterater og sende nye betalingslinjer, som du kan tilmelde betalingsservice.

Hvis du overfører penge til dig selv fra fondsmidler sidst på året (og ikke allerede har indregnet beløbet i forskudsopgørelsen), kan skatten heraf ikke nå at blive udbetalt i rater inden nytår. Derfor må du selv beregn,e hvor meget der skal betales og foretage en såkaldt ekstraordinær indbetaling. Det er let at beregne beløbet ved hjælp af summen af AM-bidraget og trækprocenten; er denne sum f.eks. 44%, og har du modtaget 50.000 i tilskud, dividerer du med 100, ganger med 44 og skal betale 22.000 i skat af beløbet.

Vær opmærksom på om et stort beløb overført sidst på året bringer den skattepligtige indkomst for hele året så højt op, at du skal betale topskat og derfor må regne med højere trækprocent.

HUSK AT UNDGÅ DOBBELTBESKATNING
Hvis du overfører penge til din egen virksomhed, vil beløbet stå to gange, når årsopgørelsen kommer; både i felt 111 hvor du selv har placeret det, og som B-indkomst fordi det bliver opgivet sådan af fonden, der bevilger pengene.

SKAT's system registrerer ikke, at det er de samme penge, og du skal derfor selv reducere beløbet, der står som B-indkomst i årsopgørelsen, med det beløb der er overført til din egen virksomhed (eller brugt på anden måde) på forskudsopgørelsen; ellers risikerer du at betale skat to gange af det samme beløb.

Udbetaler du B-honorar til andre i projektet fra den fondsbevilling, du har modtaget, gælder det samme; dette beløb skal trækkes fra den projektansvarliges samlede B-indkomst.