23 mar 2022

Udbetaling af honorar, koncert med egne værker

Mange af jer spørger efter en fornuftig måde at håndtere at udbetale honorar til musikere, der medvirker i en koncert, I har arrangeret selv. Så jeg har været omkring DKF's revisor.

Vejledningen nedenfor er netop en vejledning. Ligningsforhold er altid komplekse for folk som os, og det er fornuftigt simpelthen at ringe til SKAT og spørge ad. Man skal være parat til at bruge tid på at vente på at komme igennem, og på at forklare sin situation; SKAT er ikke vant til at tale med kunstnere. Til gengæld er det gratis, og man får virkelig god vejledning.

Hovedreglen er, at der aldrig skal betales skat to gange af de samme penge. Så hvis du betaler honorar til musikere eller har andre udgifter til afvikling af en koncert, der giver dig en indtægt fra KODA, billetsalg osv. - da kan du trække udgiften fra i skat.

Men hvad hvis du har fået et legat eller et bestillingshonorar, fx fra Statens Kunstfond eller fra Koda Kultur og vil bruge pengene til at afholde en koncert?

Legater er skattepligtige og vil blive oplyst til SKAT som B-indkomst af legatyderen, altså fx af Kunstfonden.

Har du CVR-nummer, kan du 'flytte' legatet/bestillingshonoraret til din virksomhed, eller simpelthen ændre det til nul på din årsopgørelse. Det kræver, at din CVR-virksomhed er godkendt til at udbetale honorar som B-indkomst, og at du indberetter udgifterne til musikerhonorar til SKAT.

Dit 'nul' betyder, at pengene er videreført og bliver beskattet af musikernes honorar. Man indberetter honorarer på SKAT's hjemmeside; du bør tale med SKAT eller din revisor om, hvordan det præcis skal foregå.

Hvis du ikke har CVR, kan du stadig trække legatet fra. Det kræver, at du har direkte omkostninger til at opfylde betingelserne for modtagelsen af legatet, fx at legatet gives på betingelse af at du afholder en koncert hvor der er omkostninger til fx musikere, lokaler osv.

Disse omkostninger er fuldt fradragsberettigede som personlig indkomst og kan selvangives i rubrik 29 på din oplysningsseddel. Men kun hvis du kan dokumentere at afviklingen af koncerten er en betingelse for modtagelsen af dit legat.

Almindelige lønmodtageromkostninger som kørsel, befordring, telefon osv. anses ikke som direkte omkostninger og skal derfor ikke medtages i rubrik 29. Husk altid at bede fx musikere om en faktura, så du har dokumentation for de udgifter, du afholder.

Hvad så hvis du vil bruge dine egne midler til at arrangere en koncert?

Hvis du er registreret med et CVR-nummer og altså driver erhvervsmæssig virksomhed, kan du placere udgiften til honorarer osv. i din virksomhed og udbetale derfra, så længe du husker at oplyse til SKAT.

Hvis du ikke har et CVR-nummer, kan du stadig få fuldt fradrag for disse udgifter. Men det er indviklet - dine personlige skatteforhold er afgørende; her skal du skal tale med din revisor eller med SKAT for at finde ud af, hvordan du bedst placerer udgifter til et indtægtsgivende arrangement.

Jeg synes et CVR-nummer er enklest; du kan læse hvordan du opretter et, i tidligere blogs. Har du et CVR-nummer, er det let at ringe til SKAT og følge deres vejledning til at udbetale B-indkomst, for deres system er netop bygget til arbejdsgiver/lønmodtager-forhold.

Niels Marthinsen - Medlemskonsulent