1 feb 2017

Medlemskonsulenten

Har du spørgsmål angående kontraktskrivning, ophavsrettigheder (Koda/NCB spørgsmål), projektrådgivning, arbejdsmarkedsforhold eller andre faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte foreningens medlemskonsulent Niels Marthinsen.

Niels Marthinsen har et indgående kendskab til kompositorisk arbejde inden for kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer, det miljø musikken lever i og de partnere og til tider modparter, man som professionel komponist samarbejder med.

I forhold til ovenstående opfordrer vi til, at du søger sparring, råd og vejledning hos Niels, inden du søger afklaring af eventuelle juridiske problemstillinger hos autorernes juridiske rådgivning.

Læs også medlemskonsulentens blog