10 dec 2019

Workshop konkurrence

Edition Borup-Jørgensen og FIGURA Ensemble inviterer til Axel Borup-Jørgensen Workshoppris

Har du lyst til at komponere musik til FIGURA Ensemble og deltage i en workshop, hvor musikken afprøves, og du får konstruktivt feedback til dit videre musikalske arbejde, kan du indsende din musik til workshop-konkurrencen. Alle, som er yngre end 30 år, og som er fra eller bor i et af de nordiske lande, kan deltage.

Man kan kun indsende musik, som endnu ikke har været opført –man er velkommen tll at indsende stykker, som endnu ikke er komponeret færdig. Værkernes varighed må max være 5 min.

Der kan indsendes musik for grupper (mindst tre musikere) indenfor FIGURAs besætning: Sang (sopran), klarinet (også basklarinet), slagtøj (trommesæt, klokkespil, rammetromme) og kontrabas.

Som afslutning på workshoppen vælges et vinderværk. 

Komponisten af vinderværket belønnes en pris/bestilling på kr. 15.000. Bestillingen er på et nyt værk til FIGURA og det vil blive opført på Figura Festspiele i forbindelse med uddelingen af Axel Borup Jørgensen Komponistpris 2021.