26 mar 2024

tværkunstnerisk samarbejde mellem lyd og billedkunst

- hvordan kan byrum og landskaber inspirere tværkunstnerisk produktion med musik- og lydkunst

ES21 inviterer til åbent netværksmøde, hvor du kan blive klogere på, hvordan byrum og landskaber kan inspirere tværkunstnerisk produktion samt heri involvere musik- og lydkunst.

På mødet vil du også møde en booker fra PLADS23, som vil fortælle om dette nye spændende kulturcenter og dets koncertprofil.

Dagens talk er med den anerkendte kunstner Elsebeth Jørgensen, som arbejder stedsspecifikt og arkivbaseret med lyd, fotografi, video, tekst og installation. Hun vil fortælle om ideer og metoder fra sit mange års virke med projekter i byrum og landskaber og tværkunstneriske samarbejde med komponister, forfattere og musikere.

I sit kunstneriske arbejde ”lytter” Elsebeth ind på forskellige steder. Hendes arbejdsproces er en ”vandring” i kulturlandskaber og arkivverdener, hvor hun via registrering, dialoger og indsamling af historisk information iagttager steders fysiske forhold og forandringer. Værkernes indhold udvikles ud fra lang tids arkivresearch og møder med historikere, arkæologer, arkivarer, biologer, geologer, botanikere og stedernes borgere.

I sine tværkunstneriske projekter involverer hun som nævnt ofte musikere og komponister samt forfattere og mediedesignere i værkproduktionen, hvor arkivstof og stedsdokumentation bearbejdes sammen med vokal- og reallyd optagelser, musik og fiktionsfortælling. Værkerne præsenteres som rumlige montager, der kan opleves som lyttesituationer i kunstrum og historiske institutioner og udendørs i landskab, byrum og online via web.

Elsebeth Jørgensen har siden 2003 udstillet på museer og udstillingsrum i ind- og udland og udført kommissionsværker til bl.a. Tate Modern, London (UK), Jugendstilsenteret, Ålesund (NO) og Bispebjerg Hospital, Kbh., (DK).