Undervisning i komposition

Kompositionsundervisning til ikke professionelle

Ønsker du at få undervisning i komposition, kan du nu søge om at få støtte til at modtage 16 lektioner á 45 min. hos en professionel komponist. 

På grundlag af en godkendt ansøgning fra dig, kan der ydes et beløb svarende til en timeløn efter gældende takster for musikskoler. Beløbet udbetales til din underviser efter det afsluttede forløb.

Det er et krav, at den ønskede kompositionslærer arbejder professionelt som komponist og er medlem af Koda, samt at der er indgået aftale med komponisten, inden der ansøges. Der er ingen aldersbegrænsning, men tilbuddet er  primært rettet imod komponistspirer.

Er du allerede professionel komponist, og søger et mentorforløb, kan du gå til komponistmidlerne og læse mere.