1 sep 2020

CVR eller CPR?

Skal man have et CVR-nummer som freelance-komponist, og er det i øvrigt fordelagtigt?

I forbindelse med Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger for freelancere under COVID-19, bliver ansøgeren tilbudt at vælge mellem at søge med CVR- eller CPR-nummer. Det har fået mange til at henvende sig til mig i medlemskonsulenttjenesten  med spørgsmålet, om man så skal have et CVR-nummer som freelance-komponist, og om det i øvrigt er fordelagtigt.

CVR betyder det centrale virksomhedsregister; det svarer til personnummer for virksomheder (CPR er det centrale personregister).

Det er ikke nødvendigt for en freelance-komponist at stifte en virksomhed og et CVR-nummer selv om ens indkomst hovedsagelig består af honorarer og ikke af løn. Skattevæsenets oplysningsskema (tidligere selvangivelsen) giver nemlig mulighed for fradrag alligevel.

Indkomstforholdet er afgørende for hvordan man benytter skattevæsenets oplysningsskema.

Lønmodtager med bi-indtægt som komponist
 

Hvis man har en betydelig del af sin samlede indkomst som A-indkomst (altså løn hvor arbejdsgiver automatisk håndterer skat, pension osv.), behøver man ikke foretage sig meget, for skattevæsenet modtager oplysninger om ens honorarer (fx honorar for et bestillingsværk) der altså udgør en mindre del af indkomsten.

Der er med andre ord ingen mulighed for fradrag ved ens komponistvirksomhed på det oplysningsskema, der er grundlag for alle danskeres årsopgørelse. Man er lønmodtager og har derfor ikke CVR-nummer.

Komponistvirksomhed og fradrag
 

Har man blandet A- og B-indkomst eller udelukkende honorarindkomst (dvs. B-indkomst), kan man vælge at bruge oplysningsskemaet fra skattevæsenet til at håndtere skat af egen virksomhed uden at registrere sig med CVR-nummer. Dette hed tidligere udvidet selvangivelse; nu bruger man et online-dokument på skattevæsenets hjemmeside; alle kan redigere i det via NemID.

Her kan man trække udgifter der er nødvendige for ens indtægt, fra i skat ved at udarbejde et virksomhedsregnskab som viser indtægter og udgifter.

CVR-nummeret
 

Der gælder fuldstændig de samme skatteregler for komponistvirksomhed, uanset om man har CVR-nummer eller ej.

CVR-nummeret giver nogle mindre fordele i en komponistvirksomhed der udelukkende modtager bestillingshonorarer og rettighedsafregning fra Koda, fx udbetaler visse fonde kun midler til CVR. Man kan også ønske et erhvervsabonnement på sin telefon; det kræver et CVR-nummer.

For at få et CVR nummer behøver man blot at registrere sig online som 'personligt ejet mindre virksomhed', forkortet PMV, hos erhvervsstyrelsen, så modtager man efter kort tid et CVR-nummer. Med CVR kan man stadig vælge at bruge sit personnummer på skattevæsenets oplysningsskema.

Moms
 

Moms er ikke relevant for indtægter ved komponistvirksomhed fordi kunstnerisk arbejde ikke er momspligtig.

Arbejder man som selvstændig med andet arbejde, og indtægter herfra ikke er løn - fx hvis man arrangerer koncerter med sin egen musik - kan det være en god ide at lade sig momsregistrere. Her er der klare fordele ved CVR, typisk når man skal udbetale fondsmidler fra sin bankkonto til honorar til musikere.

Man kan sagtens håndtere skattevæsenets oplysningsskema uden revisorhjælp, men det er en god ide at betale en revisor for at gennemgå økonomien og, hvis det giver mening for ens skatteforhold, at bede revisionsfirmaet udarbejde et virksomhedsregnskab og udfylde oplysningsskemaet.

Efter et år med revision kan man overveje selv at udfylde skemaet ud fra revisors model.