3 feb 2021

støtte til koncertproduktion 2021

Er du koncert- eller festivalarrangør, skal du være opmærksom på, at der fra 2021 er to årlige ansøgningsfrister – 1. marts og 1. september - i den pulje for koncertproduktion og formidling under Kodas Kulturelle Midler, som DKF varetager uddelingen af på det kunstmusikalske område.

Der kan søges støtte til projekter, der er med til at promovere ny kunstmusik og lydkunst i det danske og internationale musikmiljø og kulturliv. Det kan være produktionsstøtte til udadrettede initiativer som koncerter, festivaler, formidlingsprojekter m.m. Der kan søges til udgifter som lokaleleje, honorarer, PR, lyd og lys m.m.

  • Det er ikke længere et krav at vedlægge beskrivelse af strategisk publikumsarbejde for festivalarrangører, og puljen støtter ikke længere strategisk publikumsarbejde særskilt.
     
  • Fra 2021 kan koncertarrangører opnå produktionsstøtte op til max 100.000 kr.
     

I bedømmelsen af ansøgningen lægges der vægt på, at den skabende kunstners arbejde har en central plads i det samlede projekt.  Diversitet herunder vækstlag, elite, køns- og genrediversitet, indgår som et parameter i udvalgets bedømmelse af ansøgningerne.