23 nov 2020

Opus1.fi

Ny database med opgaver og tips til introducerende undervisning i komposition

Opus 1 er en database over kompositionspædagogiske materialer skabt på initiativ af den finske komponistforening. Arbejdsgruppen bag projektet håber at fremme en ny kultur for komposition og komponistskab og gennem denne materialedatabank at tilskynde både lærere og studerende til at udforske det at skabe musik.

Opus 1 er for enhver institution eller lærer, der yder musikundervisning, med inspirerende indsigt i introduktionsundervisning i komposition og en bred vifte af kompositionsopgaver, der er særligt velegnede til gruppetimer, mindre gruppetimer og individuel undervisning på musikskoler, grundskoler mv.

Bag OPUS1
 

Bag databasen står Finsk Komponistforening i samarbejde med Mutes, sammenslutningen af ​​musikteori og solfège-lærere. I Finlands seneste nationale læseplan for grundskoleuddannelse (2014) og den nationale læseplan for grundskoleuddannelse i kunst (2017) er komposition for første gang blevet introduceret som et permanent element i undervisningen på musikinstitutter og grundskoler.

Opus 1 blev første gang offentliggjort på finsk i efteråret 2018 for at imødekomme behovet for undervisningsmateriale tilskyndet af de nye læseplaner og for at tilbyde værktøjer og perspektiver til den indledende undervisning i komposition.

Siden oktober 2020 er en delvis version af Opus 1 også gjort tilgængelig på engelsk, og en svensk version vil blive tilføjet i løbet af efteråret 2020.

Opus 1 – Composition Pedagogy Materials Databank