13 sep 2017

Udregning af Bestillingshonorar

Produktionstid x Grundløn

Formålet med denne model er at udarbejde et enkelt og operativt forhandlingsredskab for komponister og værkbestillere. Udarbejdelse af konkrete tarifskemaer er vanskelige, fordi parametrene i udarbejdelse af et værk er stærkt individuelle. Nedenstående princip forsøger derfor at kombinere tarif-tanken med individualitet.

Hovedprincipperne er:

  • Honorarer er altid genstand for forhandling. Tarifferne er vejledende og skal ses som et forhandlingsværktøj.
     
  • Honoraret udregnes udfra to parametre - produktionstid og grundløn.
     

Grundlønnen ligger fx. på det gennemsnitlige niveau for månedlig indkomst for personer med en længerevarende videregående uddannelse indenfor kunstneriske fag, nemlig fx. DKK 36.800 (Danmarks Statistik). Grundlønnen kan variere; er man fx. studerende kan man tage udgangspunkt i fx. SU-sats eller gennemsnitsløn for studiejob. I alle tilfælde kan man via Danmarks Statistik finde frem til et objektivt grundbeløb.

Produktionstiden er den tid, det tager at komponere/skabe værket og varierer selvsagt med værktype, individuelt arbejdstempo og -metode mv.

På den måde er det variable parameter kun ét, nemlig produktionstid. Det er rimeligt, fordi produktionstid er individuel og med en vis sandsynlighed også kan siges at være knyttet til omfang, varighed, karakter og kvalitet af det færdige produkt.

Komponisten/lydkunstneren kan derfor som udgangspunkt gå ind i en forhandling uden at forholde sig til værdien af værket, eller hvor meget hans/hendes arbejdstid koster. Alene en vurdering af hvor lang tid det vil tage at udarbejde værket ligger til grund for udregning af honorarstørrelsen. Denne vurdering kan være vanskelig nok - men skal jo alligevel foretages for at kunne planlægge arbejdet.

Eksempler:

Bestillingshonorar for værk for 4 instrumenter og elektronik på 15 minutter. Komponisten vurderer at han/hun kan udarbejde værket på 3 måneder halv tid og 1 måned fuld tid, i alt 2,5 måned: 2,5 x 36.800 = 92.000

Bestillingshonorar for 4 sange med tekst (melodi + becifring). Komponisten vurderer at det tager 10 dage fuld tid at komponere én sang med tekst: 36.800 : 30,5 x 10 = 12.065 pr. sang

Bestillingshonorar for værk for stort orkester på 20 minutter. Komponisten vurderer det vil tage 4 måneder halv tid og 4 måneder fuld tid at udarbejde værket, dvs. i alt 6 måneder: 6 x 36.800 = 220.800

Bestillingshonorar for mindre installationsværk med lyd og objekter. Komponisten vurderer at det vil tage 1 måned på kvart tid, 1 måned på halv tid og 1 måned på fuld tid, dvs. i alt 1,75 måned: 1,75 x 36.800 = 64.400