8 mar 2018

Make avantgarde great again!

Frankensteins Lab præsenterer Monrad og Helms

Frankensteins Lab får denne gang besøg af komponisterne Anders Monrad og Peter Helms, som præsenterer deres fælles vinylprojekt Advanced Avantgarde, der releases samme aften med mulighed for signatur af de herrer.

Ved soiréen vil der forefindes

 • en streng akademisk analyse af udgivelsen ved komponisten (Solistklasse dimittend og problematisør) Jexper Holmen
   
 • et kritisk interview af Den dynamiske duo instrumenteret af Stockhausen ekspert Trine Boje Mortensen
   
 • en forfriskning stillet til disposition af aftenens værter
   
 • en mikroeksposition i koncerterende form af den hædrede duo.
   

Monrad og Helms melder, at der ikke vil stilles juridiske krav om finansiel kompensation for attendans. De opfordrer alle til at tilslutte sig forløbet i ekstase.

Kort om Monrad og Helms

Allerede da Helms i slutningen af 90’erne sprængte rammerne for det muliges kunst inden for formantmoduleret aleatorisk overtone vokalise, præget af den østeuropæiske clustertradition, var Monrad godt i gang med at pulverisere bagvæggen af den blindgyde Darmstadts håbefulde aspiranter løb panden imod dekader forinden.

Hjulpet på vej af de spirende gennembrud i mikrochipteknologien betvang de to MIDI virtuoser i ensomhed pentium 4 chippen og skabte, skjult under modem-teknologiens medieslør, endnu urivaliserede EDB kompositioner.

Under jerntæppet af ny nordisk enkeltheds totalitære dominans, mødtes de to tone-maksimalistiske melodikere i hemmelighed i uaflyttede afkroge af Det Kongelige Danske Musikkonservatories magistergang, for her afdæmpet at drøfte de irreversible konsekvenser af deres transcendens af dodekafone kvarttonespaltninger, inverterede krebsealterationer, arpeggierede septupletkadencer samt kvantepolemiske diskurser i problematikken vedrørende multi-retrogradering af ”fundne objekter”.

Under et røgslør af minimalisme og spektrale attrap-værker lykkedes det den uønskede nyskabende Duo at slippe igennem tidens strenge censur, og herved gennem tildækket smerte at opnå de kandidatgrader der nu stolt pryder den aktuelle udgivelse.

På nuværende tidspunkt har EDB teknologien nået et moderat plateaux hvor det er en plausibel mulighed at gengive en flygtig skygge af de komplekse kompositoriske kardinalintentioner Monrad & Helms har haft i mente. Værket ”Advanced Avantgarde” skal ses som en proksimering af det ønskede koordinat i samtidens lydkunst, men må grundet stadig knaphed af beregningsressourcer i nutidens EDB selvfølgelig blot betragtes som en skitse.

http://www.peterhelms.net/new-page/