15 nov 2021

Hvad skal vi med de kulturelle midler?

Kom og giv dit besyv med, når Koda inviterer til medlemsmøder med Niels Rønsholdt, forperson for Kodas bestyrelse, i hhv. Aarhus og København, om hvordan vi får det bedste ud af de kulturelle midler.

På mødet vil et forslag til en ny organisering af midlerne være et udgangspunkt for debatten. Så har du nogle holdninger eller ideer, eller ønsker du at få indflydelse på, hvordan de kulturelle midler bedst kan organiseres og bruges i fremtiden, så er det nu, du skal tilmelde dig.


Om de Kulturelle Midler
De kulturelle midler er op til 10% af Kodas nettoindtjening, som fradrages og anvendes til kulturelle formål. Midlerne – som i 2021 udgør ca. 65 mio. kr. – forvaltes i fællesskab mellem Koda og de fire foreninger, DKF, DPA, DJBFA og Musikforlæggerne. Mindst 68% af midlerne skal anvendes til legater og støtte til medlemmerne, og de uddeles i dag via foreningerne i mere end 30 forskellige puljer og formål og som en række søgbare medlemstilbud for Kodas medlemmer.