Høring på Christiansborg

Et styrket landskab for klassiske ensembler og orkestre i Danmark

I 2017 gennemførte Artana på vegne af Statens Kunstfond en analyse om de klassiske ensembler og orkestre i Danmark. Siden da er en række af de problemstillinger, som rapporten ridsede op, blevet forstærket: Publikumsantallet vokser, men den brede samfundsmæssige og politiske forankring og legitimitet for orkestrene synes at være faldende.

Dansk Komponistforening følger op på rapporten med en høring på Christiansborg d. 29. november: Hvordan bliver klassiske ensembler og orkestre i højere grad relevante for et mangfoldigt publikum - og får en større betydning for musikken, publikum og samfundet?

Høringen er tænkt som et lærings- og erfaringsrum, hvor udenlandske kapaciteter vil bidrage med viden og erfaringer. Ønsket er at kvalificere debatten om ensemble- og orkesterlandskabet i Danmark og at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag i orkestrene, kommunerne og blandt politikerne på Christiansborg omkring den videre udvikling af området.

Høringen vil have fokus på klassisk og ny musik, og på baggrund af erfaringer fra deres respektive lande vil oplægsholderne komme med input til følgende:

 • Hvad kan klassiske ensembler og orkestre gøre for at styrke deres forhold til nuværende publikumsgrupper og gøre sig relevante for nye?
 • Hvordan kan samfundsværdien, som orkestre og ensembler skaber, øges og blive synlig?
 • Hvordan kan ensembler og orkestre bidrage til at styrke både elite og vækstlag inden for klassisk og ny musik?
 • Hvordan kan orkestre og ensembler etablere nye partnerskaber og samarbejdsformer?
 • Hvordan kan ensemblerne bidrage til at skabe vor tids musikhistorie og styrke musikalsk fornyelse?
   

Oplægsholderne er:

 • Mark Pemberton, Chairman of the Association of British Orchestras
 • Alan Davey, Controller, Radio 3, BBC Proms and BBC Orchestras and Choirs
 • Nancy Evans, Director of Learning & Participation for Birmingham Contemporary Music Group
 • Sten Cranner, CEO og Kunstnerisk leder af Göteborgs Symfoniker
 • Albert Schmitt, CEO for Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
   

Oplæggene vil have fokus på tiltag og samarbejder, der virker. I forlængelse af høringen laver Dansk Komponistforening en hvidbog, der samler op på vidneudsagnene. 

På høringen deltager store dele af musiklivet, flere medlemmer af Folketinget samt kulturminister Mette Bock.