25 jan 2023

Seks modtagere af legatet 'Nye Veje' er fundet!

DKF lancerede i 2021 en ny legatpulje ved navn Nye Veje til kunstnerisk udvikling og fordybelse inden for kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer.

Ved sin anden ansøgningsrunde med frist d. 15. november 2022 indkom der hele 62 ansøgninger. Blandt disse har legatudvalget nu udvalgt seks modtagere af hver 100.000 kr.

Modtagerne er:

Nicole Cecilie Bitsch Pedersen

Kan man genskabe lyden af fortiden?
Nicole Cecilie Bitsch Pedersen arbejder i spændingsfeltet mellem installation og komposition og vil med sit kommende projekt Lyden af passeret tid undersøge tidslig materialitet i lyd. Ved at gå analytisk til værks vil Nicole Cecilie Bitsch Pedersen udforske optage- og lagringsmedier som bånd, vinyl, wirerecorder og voksruller, men også imitere de tekstur- og klangmæssige kvaliteter i de historiske lydkilder digitalt. Undersøgelsen skal danne grobund for nye værker, der diskuterer begreber som tid, autenticitet, oprindelse, historie og ophav.

http://www.nicolececiliebitschpedersen.com/

Jonas Olesen

Begrænsningen som præmis
I Jonas Olesens projekt vil han foretage en undersøgelse af, hvorvidt computermusik kan gøres levende og relevant i en nutidig kompositorisk praksis. Med udgangspunkt i en af Danmarks ældste serieproducerede computere, vil Jonas Olesen drage erfaringer fra arbejdet med både de digitale og mekaniske klanglige muligheder, som GIER-maskinen tilbyder, for derigennem at undersøge spændingsfeltet mellem historisk computerteknologi og nutidig kunstnerisk praksis.

http://totem.menneske.dk/

Marcela Lucatelli

Mangfoldighedens musik
Marcela Lucatelli peger på klassisk musik-æstetik indefra og udefra, når hun gennem en lecture-performance og en række essays vil udfordre den vestlige forståelse af Det Smukke og Det Sublime. Her præsenteres de to begreber som et eksempel på et dominerende tankemønster, der er blevet til på bekostning af andre marginaliserede vidensystemer. Med udgangspunkt i afroamerikanske og indfødt amerikanske tænkemåder undersøger Marcela Lucatelli, hvordan alternative, dekoloniale kompositionsstrategier kan åbne vores opfattelse i retning af en ny, interkulturel epistemisk erfaring inden for ny musik.

https://www.marcelalucatelli.co/

Hugi Guðmundsson

Lysets anatomi
Hugi Guðmundsson skriver ofte musik i stort format for f.eks. symfoniorkester og opera. I sit Nye Veje-projekt vil Hugi Guðmundsson bevæge sig ud af koncertsalen og ind i en mere intim sfære, hvor han gennem installationsværker vil inddrage samspillet mellem lys, lyd og objekter, for at tvinge sin kunstneriske praksis ud i nye undersøgelser og erkendelser.

https://hugigudmundsson.com

 

Louise Alenius

Må man synge ‘betablokker’?
Louise Alenius ønsker, med afsæt i egne erfaringer, gennem sit projekt at dykke mere ned i begrebet "kunstnerisk frihed" og undersøge censur, hvor den forekommer i forskellige kunstneriske udtryk såsom litteratur, billedkunst og akademiske miljøer, foruden musikken. Under forløbet vil hun gerne høste viden om andres erfaringer og samle disse i nye, kunstnerisk bearbejdede former, der kan præsenteres for en offentlighed løbende og dermed starte en samtale om begrebets relevans i vort samfund.

https://vimeo.com/louisealenius

Cristian Vogel

Hvordan lytter vi til data?
Gennem en række centrale og filosofiske spørgsmål vil Cristian Vogel med sit projekt undersøge muligheden for at bruge lyd til at beskrive komplekse datamodeller. Han ser nærmere på datastrukturer og sonifikation af abstrakte data. Hvordan dette kan bruges til at skabe nye betydningsdannelser, og hvorledes vi skal fortolke disse. Med fremkomsten af AI-modeller ønsker Cristian Vogel også at starte en diskussion af, hvordan lyd genereres af data. Hvilke former for lyd og hvilke data er der tale om? Man kan tænke på musikfiler som en datarepræsentation af lyd. Men hvordan lyder data?

https://www.cristianvogel.com/neverenginelabs/

Offentligt seminar
Vi glæder os til at følge legatmodtagermes udvikling og vil i løbet af 2023 invitere til et offentligt seminar, hvor legatmodtagerne vil dele den proces, de har været igennem og de erfaringer, de har fået undervejs i forløbet.
 

Stort tillykke til de seks legatmodtagere!