Søg støtte til publikumsarbejde

DKF har i 2018 et særligt fokus på publikumsarbejde på danske festivaler. Den ny musik skal være synlig i offentligheden, og den skal engagere så mangfoldigt et publikum som muligt. DKF ønsker at understøtte det vigtige, strategiske arbejde, der ligger i at nå sit potentielle publikum. Der er derfor afsat ekstra midler i denne ansøgningsrunde, som festivaler kan søge til strategisk publikumsarbejde.

Midler til publikumsarbejdet søges som en del af den samlede ansøgning. En beskrivelse af, hvilken publikumsindsats der er tale om, skal indgå i den samlede projektbeskrivelse, og udgifter til indsatsen skal fremgå af det samlede budget for den pågældende festival.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

 • Projektbeskrivelse (pdf)
 • Markedsføringsplan (pdf)
 • Plan for publikumsundersøgelse (pdf)
 • Budget (pdf)

 

Projektbeskrivelsen skal indeholde et afsnit om strategien for publikumsarbejde på netop jeres festival med svar på følgende

Hvad er festivalens mål:

 • er det at tiltrække et større publikum?
 • er det at tiltrække et mere mangfoldigt publikum?
 • eller ønsker festivalen at arbejde med et eksisterende publikum?

 

 • Definition af den specifikke publikumsmålgruppe – hvem er indsatsen rettet mod?
 • Hvad er strategien ift. at nå dette mål – hvilke handlinger og aktiviteter planlægger I?
 • Begrund jeres valg af mål og strategi
 • Hvordan underbygger festivalens markedsføringsplan strategien for publikumsarbejde?

 

Af det samlede budget for festivalen skal fremgå, hvor mange midler der er afsat til publikumsindsatsen med angivelse af, hvilke udgifter der er forbundet med indsatsen. Husk også at inkludere udgifter til gennemførelse af publikumsundersøgelser.

Er der særlige krav til ansøgningen?

Da midlerne er øremærket publikumsarbejde, er det endvidere et krav, at der laves en publikumsundersøgelse i forbindelse med festivalen. I projektbeskrivelsen skal I redegøre for:

 • Hvad I vil spørge publikum om – hvad vil I undersøge?
 • Hvorfor I ønsker at undersøge dette?
 • Hvad I vil bruge informationen til ift. jeres arbejde med festivalen

I vælger selv, hvilken form for undersøgelse I vil lave – spørgeskemaer, videointerviews, fokusgrupper eller andet. Tænk også over hvordan I vil samle undersøgelsens resultater og integrere dem i jeres videre arbejde.

Hvem kan søge?

Produktionspuljen støtter projekter inden for alle de mange forskellige typer af ny kunstmusik og lydkunst på hver deres præmisser: akustisk kammermusik, orkestermusik, elektroakustisk musik, electronica, musikdramatik, multimedie, lydkunst, cross-over, kirkemusik, vokalmusik og ny eksperimenterende musik for og med børn og unge.
Alle festivaler der arbejder med en eller flere af disse musikalske genrer kan søge.

Hvordan søger man?

Festivaler, der søger om støtte til publikumsarbejde og festivalproduktion, ved fristen d. 1. oktober 2018, skal ikke indsende ansøgningen via DKFs ansøgningsmodul. Ansøgningen skal derimod indsendes per mail som en vedhæftet fil til: kd@komponistforeningen.dk
Du skal lave én samlet ansøgning om støtte til både publikumsarbejde og produktion. Støtte til bestillingshonorarer søges separat via ansøgningsmodulet.

Hvor kan jeg hente viden og inspiration til mit arbejde?

Vi har samlet en række links nedenfor til både artikler og hjemmesider, hvor du kan læse mere om, hvordan man kan arbejde strategisk med publikum.

 

Organisationer, netværk og konsulenter der vejleder og deler viden og erfaringer

www.cki.dk - organisation i Danmark som rådgiver og vejleder ift. organisations- og publikumsudvikling

www.norskpublikumsutvikling.no - netværk i Norge der deler viden, erfaringer og best practise inden for publikumsudvikling

http://www.heathermaitland.co.uk/ - konsulent og rådgiver ift. publikumsudvikling inden for kunst og kultur

www.newaud.org - online ressource med værktøjer, best practise, viden og forskningsartikler m.m. baseret på det europæiske projekt New Music New Audiences om publikumsudvikling og ny musik

http://www.soundandmusic.org/audience-development - Sound and Music er den nationale organisation for ny musik i England. Et af deres fokusområder er publikumsudvikling, og på denne side finder du bl.a. artikler om emnet, værktøjer, undersøgelser, labs, blogs m.v.:

 

Slides og artikler om publikumsudvikling generelt

20 top tips for bigger audiences.pdf

Audience development handout.pdf

Contemporary music.pdf

 

At lægge en strategi for sit publikumsarbejde

Anbefalinger fra NPU ift Strategisk publikumsarbejde.pdf

Audience Development Plan.pdf

 

At skabe lokal forankring

Anbefalinger ift lokal forankring .pdf

 

Markedsføring

Anbefalinger Heather Maitland.pdf

Planning to get bigger audiences.pdf

 

Publikumsundersøgelser

Kultursegmenter.pdf - en undersøgelse

2 eksempler på en enkel publikumsundersøgelse.pdf