11 dec 2023

Open call for proposals

Bestillingsværk til modtageren af DR P2 Talentprisen 2024

DR P2 vil gerne bestille et nyt værk til årets vinder af P2 Talent-prisen og Ensemble Midtvest. Bestillingen bliver til i et samarbejde mellem DR og Dansk Komponistforening, og værkets tilblivelse, samarbejde mellem P2 Talentet, komponist og ensemble samt formidling af processen til P2s lyttere står centralt.

Gennem en ny programrække frem mod værkets uropførelse skildres desuden P2 Talentets forhold til en ny bestilling, og lytterne inviteres med ind i indstuderingen og samskabelsen af det nye værk.

Vi indkalder hermed motiverede ansøgninger fra komponister og lydkunstnere om en bestilling på et værk til fem musikere til uropførelse den 29. juni 2024. Prismodtagerens instrument samt øvrig besætning kan oplyses ved henvendelse (se kontaktinfo nedenfor).

Værkets idé og format
Det endelige værk skal være et værk til talentprismodtageren og yderligere fire instrumentalister og skal have en varighed på ca. 5 minutter.

Der er frie kunstneriske rammer, men idéer, der udarbejdes med radiomediet for øje, vil blive prioriteret. Værket må f.eks. gerne inkludere

  • Improvisation
  • klassisk notation eller alternative notationsformer
  • spilleteknikker og arbejdsmetoder fra det 21. århundredes instrumentalmusik og lydkunst
     

- og må indgå frit i det omfang musikeren og komponisten/lydkunstneren kan løse alle fordringer i fællesskab.

Årets vinder af P2 Talentprisen bevæger sig inden for både klassisk og ny musik.

Hvem kan ansøge?
Professionelle komponister og lydkunstnere inden for alle skabende udtryksformer og uanset alder og karrierestadie. Proces- og samarbejdsorienterede kompositionsgreb er velkomne på lige fod med konventionelle partiturer.

Hvem vurderer de indkomne forslag?
En jury bestående af:

  • Allan Gravgaard Madsen, komponist
  • Ragnhild May, billedkunstner og komponist
  • Eskild Skovbakke Winding, P2
     

- vælger en modtager af bestillingsopgaven på baggrund af de indkomne forslag. 

Juryens bedømmelse er endelig og kan ikke anfægtes

Honorar for værket:
Komponisten modtager et honorar på 65.000 kr., der indbefatter bestillingshonorar samt honorar for deltagelse i prøver og/eller workshops med musikeren under indstuderingsfasen.

Honoraret udbetales af Dansk Komponistforening på baggrund af kontrakt mellem Dansk Komponistforening, DR, Talentprismodtager 2024 og komponisten. Honoraret kan udbetales som et samlet honorar eller i rater efter aftale mellem komponisten og Dansk Komponistforening.