19 jan 2023

Open Call

Bestillingsværk til modtageren af DR P2 Talentprisen 2023

DR P2 vil gerne bestille et nyt soloværk til årets vinder af P2 Talentprisen. Bestillingen bliver til i et samarbejde mellem DR og Dansk Komponistforening, og værkets tilblivelse, samarbejde mellem musiker og komponist og formidling af processen til P2s lyttere står centralt.

Gennem en ny programrække frem mod værkets uropførelse skildres desuden en musikers forhold til en ny bestilling, og lytterne inviteres med ind i indstuderingen og samskabelsen mellem komponist og musiker af det nye værk.

Vi indkalder hermed motiverede ansøgninger fra komponister og lydkunstnere om en bestilling på et soloværk til uropførelse i efteråret 2023.

Prismodtagerens instrument kan oplyses ved henvendelse (se kontaktinfo i højre kolonne).

Værkets idé og format
Det endelige værk skal være et soloinstrumentalt værk og skal have en varighed på 5 minutter. Der er frie kunstneriske rammer, men idéer, der udarbejdes med radiomediet for øje, vil blive prioriteret. Værket må således gerne være med/uden:

 • klassisk notation
 • alternative notationsformer
 • live-elektronik/fixed media
 • tekniske hjælpemidler som clicktracks, time-codes, m.v.
   

- i det omfang musikeren og komponisten/lydkunstneren kan løse alle fordringer i fællesskab.

Årets vinder af P2 Talentprisen bevæger sig inde for både klassisk og ny musik.

Hvem kan ansøge?
Professionelle komponister og lydkunstnere inden for alle skabende udtryksformer og uanset alder og karrierestadie. Proces- og samarbejdsorienterede kompositionsgreb er velkomne på lige fod med konventionelle partiturer.

Hvem vurderer de indkomne forslag?
En jury bestående af:

 • Allan Gravgaard Madsen, komponist
 • Ragnhild May, billedkunstner og komponist
 • Eskild Skovbakke Winding, P2
   

vælger en modtager af bestillingsopgaven på baggrund af de indkomne forslag. Talentprismodtageren vil godkende det endelig valg ud fra en shortlist.

Juryens bedømmelse er endelig og kan ikke anfægtes

Honorar for værket:
Komponisten modtager et honorar på 30.000 kr., der indbefatter bestillingshonorar samt honorar for deltagelse i prøver og/eller workshops med musikeren under indstuderingsfasen.

Honoraret udbetales af Dansk Komponistforening på baggrund af kontrakt mellem DR, Talentprismodtager 2023 og komponisten. Honoraret kan udbetales som et samlet honorar eller i rater efter aftale mellem komponisten og Dansk Komponistforening.

Hvordan ansøger du?
Du skal indsende

 • to eksisterende og færdige værker i form af lyd/video og/eller partitur
 • en kort idéskitse på max. 1 A4-side til hvordan du gerne vil arbejde med talentprismodtageren. Idéskitsen skal indeholde en beskrivelse af, hvilke kunstneriske og musikalske idéer, greb eller perspektiver du vil bringe i spil, og hvad dit værk teknisk og opførelsesmæssigt vil kunne kræve af prismodtageren
 • et opdateret cv
   

Materialet sendes til: opencall@komponistforeningen.dk.

Evt. lyd- og videofiler kan med fordel sendes via wetransfer.com eller lignende, og det er også muligt at henvise til en hjemmeside, hvorfra filerne kan downloades.