10 feb 2021

O/Modernts komponistpris 2021

- International komponistkonkurrence med dansk partner

DUEN – Det danske Ungdomsensemble – indgår fra 2021 et spændende internationalt samarbejde om O/Modernts årlige komponistpris, sammen med Manchester International Festival, Manchester Camerata og Lilla Akademien. DUENs kunstneriske leder Morten Ryelund sidder med i juryen og vil være med til at udvælge et vinderværk for strygeorkester med evt. slagtøj af 8-10 minutters varighed, som DUEN derefter vil stå for den danske uropførelse af.

Årets konkurrence bærer overskriften Nature and the City og stiller som opgave at skabe musik, der tager udgangspunkt i de mangfoldige forhold og spændinger der findes mellem byen og naturen i vore senmoderne samfund. O/Modernts komponistpris vil give mulighed for at finde nye veje ind i dette for musikhistorien vigtige krydsfelt, hvor forholdene mellem by, teknologi og natur må siges over de seneste århundreder at have været helt afgørende genstande for kunsten og for vi menneskers identiteter som sådan.

Med 3.000 € i præmiepenge følger også uropførelser af vinderværket i England, Sverige og altså Danmark.


DUEN – Det danske Ungdomsensemble er et kreativt musikalsk forum for stryger-talenter i alderen 17-27 år. DUEN består af ca. 25 unge, talentfulde strygere, som spiller i mange forskellige konstellationer, og repertoiret spænder fra de store klassi-kere til nyskreven musik. Ensemblet spil-ler sammen med topprofessionelle klassi-ske solister og samarbejder også med mu-sikere fra andre genrer. I spidsen står diri-gent og kunstnerisk leder Morten Ryelund som sørger for at både energien og kvali-teten er høj. Kendetegnet blandt de unge strygere er en smittende spilleglæde og et højt teknisk niveau. DUENs hjemmeside

O/Modernt er et unikt koncept udviklet af violinisten Hugo Ticciati, der udforsker de centrale forbindelser mellem nyt og gammelt. Foruden et kammerorkester be-står projektet ligeledes af et akademi - en læringsplatform hvor unge musikere ikke bare bliver undervist af dygtige professio-nelle på deres respektive instrumenter, men også af vor tids førende tænkere, hi-storikere, filosoffer, teologer, munke, po-eter og mange flere. Alt dette ud fra en forestilling om vores verdens radikale for-bundethed på tværs af discipliner og på tværs af tid. Invent the past – revise the future – live the now. O/Modernts hjemmeside