3 mar 2021

Nye ansigter - nye tider

Natasha Barrett og Juliana Hodkinson er nye, markante underviserprofiler på klassisk og elektronisk komposition ved Det Jyske Musikkonservatorium

I februar er komponist og lydkunstner Natasha Barrett begyndt som fast gæsteprofessor ved Det Jyske Musikkonservatoriums komponistuddannelser.

Barrett er en markant profil på den internationale kunst- og musikscene inden for elektroakustisk musik og lydkunst. Hun er efterspurgt både som udøvende kunstner og som underviser ved masterclasses over hele verden og er desuden professor ved musikkonservatoriet i Oslo, hvor hun både forsker og underviser. Hun er modtager af bl.a. Nordisk Råds Musikpris (2006).

Natasha Barrett er internationalt førende inden for forskning i og kunstnerisk produktion af multikanalslyd. Hun har bl.a. arbejdet ved det berømte IRCAM-center i Paris. Netop Det Jyske Musikkonservatoriums multikanals lydsystem med 48 højttalere, placeret hele vejen rundt om lytteren, har været afgørende for at få Barrett tilknyttet DJM. Her er der omfattende tekniske og kunstneriske muligheder for at eksperimentere med diffusion af såvel reallyde som både elektronisk og elektroakustisk musik.

Udover flere enkeltprojekter skal Barrett bl.a. undervise i et helt nyt fag, Programmering og komposition, samt i valgfaget Multikanallyd. Dette valgfag henvender sig til alle kandidatstuderende, på tværs af alle uddannelser ved DJM, da multikanalsystemet kan bruges i vidt forskellige sammenhænge og indenfor alle musikalske genrer. For tiden bruger to kandidatstuderende systemet i deres kandidatprojekter.

Barrett har besøgt DJM ved enkelte lejligheder tidligere. Med en mere fast tilknytning vil hun tilføre ny inspiration og viden til både studerende og undervisere og på tværs af alle de skabende uddannelser. Barretts gæsteprofessorat strækker sig i første omgang frem til sommerferien. Flere gæsteprofessorater er på vej i de kommende år ved DJM’s skabende uddannelser.

Juliana Hodkinson
Komponist og lydkunstner Juliana Hodkinson er fra årsskiftet ansat som lektor i klassisk og elektronisk komposition ved DJM og indgår hermed i den faste underviserstab ved de skabende uddannelser.

Hodkinson har et omfattende virke som komponist og som forsker. Hendes kunst spænder vidt og omfatter værker for både musikinstrumenter, elektronik, objekter, visuelle medier, reallyde m.v. Hun har udført bestillingsopgaver for så forskellige aktører som eksempelvis Den Anden Opera, BBC’s Skotske Symfoniorkester og feriekurserne i Darmstadt. Hodkinson har en PhD fra Københavns Universitet om stilhed i musik og lydkunst, hun har undervist ved adskillige højere læreanstalter og er assisterende professor i komposition ved Grieg-akademiet i Bergen.

Ved DJM er Juliana Hodkinson bl.a. underviser i diverse seminarformer, hvor de studerendes egne værker, kunstneriske processer og værktøjer møder overordnede tematiske sammenhænge og paradigmer. Endvidere arbejder hun med kunstnerisk forskning, aktuelt i et projekt, der undersøger komposition i uddannelsessammenhæng med fokus på den dynamiske udveksling mellem studerende og undervisere. Projektet understøttes af en kandidatstuderende som forskningsassistent, i forbindelse med et nyt valgfag, hvor de studerende bliver tilknyttet konkrete kunstneriske udviklingsprojekter.

Juliana Hodkinson har gennem sit internationale virke et omfattende netværk inden for både partitur-baseret og elektronisk komposition og tilhørende forskningsfelter, som både studerende og øvrige ansatte ved DJM har stor gavn af. Hodkinson har allerede i flere semestre været tilknyttet DJM som gæsteunderviser.