30 sep 2020

Ny udgivelse fra Passive/Agressive

Nyt tidsskrift og kommissionerede værker belyser kunsten i en karantænetid

Hvert år udgiver Passive/Aggressive et større tidsskrift, som belyser en tematik gennem interviews, essays og analyser. I år er ingen undtagelse, men med den forskel, at redaktionen i forbindelse med deres niende tidsskrift også har haft mulighed for at kommissionere lydværker specifikt dertil. Derfor har de valgt at give ZINE #9 et liv online først - en slags virtuel udstilling.

Gennem en blanding af lydværker, essays og interviews, forholder de sig til den samfundskrise, der er opstået i kølvandet på COVID19-pandemien – specifikt følgerne af den nyligt overståede karantæneperiode og den deraf afledte tilstand af isolation. Kunstneriske, eksistentielle og politiske perspektiver.

Hvad har den gjort ved den måde, vi skaber og bruger kunst på? Har den åbnet op for nye typer af værker og distributionsformer? Har den skubbet til relationen mellem kunst og online-medier? Hvad er de politiske implikationer af denne samfundsisolation? Er der opstået nye fællesskaber og socialiseringsformer på baggrund af den fysiske isolation?

Håbet er – gennem et patchwork af nyskrevne værker og refleksioner – at skabe rum for en kunstnerisk bearbejdelse af denne periode.

Læs tidsskriftet her