23 sep 2020

Nordiske Musikdage 2021 på Færøerne

Røtur / Rødder / Roots

Hele Tórshavn kommer til at summe af ny nordisk musik, når festivalen Nordiske Musikdage for første gang nogensinde afholdes på Færøerne 14.-17. april 2021. Ud over at have et ekstra fokus på musik med et stærkt element af iscenesættelse og lydkunst i byrummet, byder festivalen også på workshops og projekter med børn og unge, et seminar om kompositionspædagogik i Norden, fællesspisning og et film- og debatprogram.

Programmet er tilrettelagt ud fra temaerne:

  • Rødder
  • Mød dig selv igennem en anden
  • Det lokale og det globale
     

Det er festivalens vision, at møder mellem publikum og anderledes koncertformater vil skabe en stærk og nærværende oplevelse for publikum, hvor der skabes grobund for, at Færøernes unikke musiktraditioner og de deltagende kunstneres egne dybe rødder kan nære hinanden gensidigt.

Koncerter og events overalt
Nordiske Musikdage 2021 bliver til gennem en lang række samarbejder lokalt. Koncerterne realiseres derfor overvejende sammen med færøske musikere, ensembler og kor som Aldubáran, Færøernes Symfoniorkester, Kingosangere fra Tjørnevík og koret Tarira, men også med andre nordiske solister og ensembler, som dermed er med til at styrke netværk og samarbejder mellem komponister og musikere på tværs af Norden.

Publikum vil bl.a. kunne møde en lydinstallation i det lokale shoppingcenter, høre klokkespil i byrummet, opleve elektronisk musik i Domkirken, dokumentaropera i Nordens Hus, et film- og debatprogram med andre vinkler på musikken og deltage i færøsk kædedans på afslutningsaftenen.

Koncerterne afvikles på en række forskellige koncertsteder i Tórshavn – Nordens Hus, Perlan, Reinsaríið, Sirkus, Domkirken samt Færøernes Kunstmuseum og Musikskolen - dels for at matche rammer, program og formater og skabe forskellige koncertoplevelser, dels for at nå ud til så mange forskellige publikummer som muligt.

Et helt særligt koncertprogram på festivalen bliver en række huskoncerter – koncerter i private hjem – i forskellige bydele i Tórshavn. Her vil lokale beboere omdanne deres hjem til et koncertsted, hvor publikum tilbydes en intim koncertoplevelse med ny nordisk musik, mad og drikke. En tradition med rødder langt tilbage i færøsk kultur, hvor det sociale liv i små og isolerede bygder udspillede sig i folks private hjem.

Samarbejder med skoler og uddannelsesinstitutioner

Forud for og under festivalen mødes professionelle kunstnere fra Norden med lokale børn, unge og deres lærere omkring projekter med lyd og musik på folkeskoler i Tórshavn, på uddannelsesinstitutionen Glasír samt Musikskolen i Tórshavn.

I nogle projekter skal eleverne skabe musik, installationer og lydvandringer i byrummet, i andre skal de både skabe og opføre deres egen musik, og i atter andre handler det om med afsæt i festivalens temaer at sætte lyd og musik som kunstnerisk udtryk og musikkens samfundsmæssige værdi til debat.

Film- og debatprogram
Under festivalen vil der på spillestedet Reinsaríið være et film- og debatprogram, som tilbyder en anden vej ind i musikken og sætter den i relation til aktuelle temaer i samfundet omkring os. Hver aften byder på film, samtaler og musik, hvor den røde tråd vil være ”andethed” - et begreb der på hver sin måde går igen i festivalens tre temaer, og som samtidig er en del af Nordiske Musikdages kernevision: at skabe rum for oplevelser hvor deltagere og publikum møder sig selv igennem dén anden eller dét andet, for derigennem at efterlade spor på Færøerne og så nye frø.

www.nordicmusicdays.org