18 nov 2019

Nordisk Komponistråds Ærespris 2019

Nordisk Komponistråds Ærespris blev lørdag d. 16. november uddelt for første gang ved afslutningskoncerten på Nordiske Musikdage i Bodø og gik til UNM - Ung Nordisk Musik.

Nordisk komponistråd blev grundlagt i 1946 og arbejder for mere end 1500 komponister inden for kunstmusik, elektroakustisk musik, lydkunst og andre, der arbejder med lyd som kunstform i de nordiske lande. Medlemmerne er komponistforeningerne i Island, Norge, Sverige, Finland, Danmark og Færøerne, og de er repræsenteret i rådet gennem formændene for de respektive foreninger.

Rådet genoptager nu sin tradition med at tildele hædersbevisninger til kandidater, der har gjort en ekstraordinær indsats for nordiske komponister og nordisk komponistliv.

Pris til UNM

I 2019 tildeles prisen UNM - Ung Nordisk Musik - en nordisk organisation, hvis formål er at fremme samarbejde mellem unge nordiske komponister og musikere.

Lige siden 1946 har UNM arrangeret UNM-festivalen årligt med fremførelse af værker af nordiske komponister, lydkunstnere og andre kunstnere, der arbejder med lyd – alle under 30 år.

Komponistens unge alder er et vigtigt princip på festivalen. Ikke sjældent har UNM været en vigtig milepæl i den unge komponists overgang fra at være studerende til at blive en professionel komponist. Gennem UNM møder unge komponister en seriøs performancearena og dedikerede kunstnere. De får erfaring fra performancesituationen, mens festivalen tilbyder professionel læring i form af masterclasses og seminarer, samt musik og æstetiske diskussioner med andre unge nordiske komponister.

Således får de komponister, der deltager i dette netværk, ikke kun værdifuld erhvervserfaring. Mange får også betydelig erfaring fra organisatorisk arbejde, da arrangøransvaret skifter fra det ene nordiske land til det andet. Komponisterne får herigennem relevante netværk med professionelle kontakter, som mange bevarer gennem hele deres professionelle liv.

Både Nordisk Komponsitråd og de forskellige komponistforeninger, der er medlemmer af Rådet, har for nyligt foretaget repertoireundersøgelser, der viser, at udvekslingen af ​​nordisk musik mellem de nordiske lande er marginal.

Med denne pris ønsker rådet ikke kun at ære det konsistente arbejde, som UNM udfører for unge komponister, og kontakten mellem dem, men også den generelle indsats, de gør gennem deres åbne koncerter, så et bredere publikum også kan få mulighed for at høre nordisk musik, som de ellers i mindre grad ville have fået adgang til.

Vi lykønsker og håber, at prisen giver inspiration til yderligere indsats for nordisk udveksling og samarbejde.

Med prisen følger 50.000 NOK og en plakette.