25 maj 2022

Musik- organisationer går sammen

for at sikre rimelige indtægter fra streaming

De rettighedshavere, som skaber indholdet til musikstreamingtjenesterne, bliver ikke ordentligt betalt for deres arbejde, og intet tyder på, at markedsfejlene korrigerer sig selv. Derfor har en række af musikkens organisationer nu etableret et nyt samarbejde med et overordnet mål om at sikre rimelige indtægter fra streaming til musikkens skabere og udøvere.

I næste uge udkommer `The Polaris Nordic Digital Music Survey 2022´. I den vil man blandt andet kunne læse, at kun 57 procent af danskerne abonnerer på en musikstreamingtjeneste, og hele 60 procent af danskernes samlede digitale musikforbrug foregår på en af de mange gratis musiktjenester, hvor betalingen til musikskaberne minimum er ti gange lavere end på de abonnementsfinansierede tjenester.

Når disse problemer sammenholdes med, at abonnementspriserne i bedste fald har været fastfrosset i mere end et årti, og at den gennemsnitlige udbetaling per stream er faldende, bliver det for alvor tydeligt, at musikkens skabere og udøvere, som leverer indholdet til streamingtjenesterne, ikke får en rimelig betaling.

Der er ingen udvikling, der peger i retningen af et streamingmarked, som retter op på de ubalancer og markedsfejl, der tydeligvis eksisterer. Det er naturligvis en kilde til stor frustration blandt musikkens skabere og udøvere.

Derfor har Koda, Danske Populær Autorer, Autor, Musikforlæggerne, Dansk Komponistforening, Dansk Artist Forbund og Dansk Musiker Forbund nu etableret et formelt samarbejde. I den forbindelse nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra samtlige organisationer, og den vil arbejde for et overordnet mål om at sikre rimelige indtægter fra musikstreaming og komme med konkrete bud på, hvordan dette kan sikres.

”I vores arbejde for rimelige vilkår overalt, hvor vores musik bruges og deles, står DKF skulder ved skulder med alle musikkens skabere og udøvere. Musikstreaming giver mulighed for at opleve vildtvoksende forgreninger af musik og lyd, man ikke vidste fandtes, - men disse mangfoldige musikalske udtryksformer florerer kun, hvis dem, der skaber dem, får rimelige indtægter fra forbrugernes nysgerrighed. DKF går sammen med de andre musikorganisationer om at styrke fair practice i hele musikbranchen - også streaming.”

Forperson Juliana Hodkinson