mangfoldighed i musikken kræver en aktiv indsats!

Det går ikke kun at gå ad hovedvejen, når man skal finde nyt repertoire – man må også kigge lidt til siderne, var en af hovedpointerne, da vi en solskinsfyldt 3. maj samlede en række af musikkens nøglefigurer til en paneldebat om, hvordan vi får mere musik skrevet af kvinder på programmet. En ny repertoirestatistik viser, at under 4% af den musik der opføres, er skrevet af kvinder. Hvad skyldes denne skævvridning, og hvad kan vi gøre ved den? 

Manglen på rollemodeller

Ikke overraskende kom en del af debatten til at handle om manglen på rollemodeller. Da komponist Juliana Hodkinson kom til Danmark som gæstestuderende, oplevede hun at føle sig som en minoritet udelukkende i kraft af sit køn. Hun var den eneste kvinde på studiet, og der var ingen kvinder blandt lærerne.

Adspurgt fra publikum kunne Claus Olesen, rektor ved Det Jyske Musikkonservatorium, bekræfte at de pt. ikke har nogle kvindelige lærere i komposition; og det er måske noget, man burde tage fat på. For i en ny evaluering af studiemiljøet peger de studerende på, at det har betydning for deres opfattelse af et fag, hvem de møder i optagepanelet! I øjeblikket udgør kvinderne ca. 30% af eleverne i kompositionsklassen, men kun en af dem er dansker, og Claus Olesen medgav, at konservatorierne ikke er dygtige nok til at komme ud og besøge miljøer, hvor der kunne være potentielle nye komponister.

I Sverige er de længere fremme

Operachef i Malmö, Michael Bojesen, kunne berette, at de i Sverige har en kvindelig professor i komposition, komponisten Karin Rehnquist, og det har gjort en kæmpe forskel. I Danmark har vi ca. 10% kvindelige komponister – i Sverige er tallet oppe på 20%, men det har taget år med en aktiv indsats at få det tal op. I Sverige har man fx kickstartet processen ved at kræve årlig dokumentation for mangfoldighed fra offentligt støttede institutioner, før de kan få udbetalt deres midler.

Mere diversitet – flere publikummer

Det er mere kompliceret og kræver en ekstra indsats at lægge et mere kønsbalanceret program, ”men i sidste ende bliver programmet også mere interessant”. Programkoordinator Georg Rasmussen, besluttede sig aktivt for på et tidspunkt og skære igennem og skabe en 50/50 kønsmæssig fordeling i sin programlægning, men han oplevede tit undervejs at støde ind i sig selv og en traditionel form for tankegang - ”Det er jo absurd, at man skal ud og forklare dette her.”

Katrine Ganer Skaug har som ensemblechef valgt at fokusere på den ny musik som strategi. Hendes erfaring siger hende, at jo mere ny musik og kvinder, der er på programmet, des flere nye publikummer.

Diversiteten i dit program skal gøres synlig

Den repertoirestatistik, som Dansk Komponistforening har udarbejdet i samarbejde med  Edition Wilhelm Hansen, Edition-S og SNYK, er lavet ud fra tilgængelige koncert-/sæsonprogrammer, og Sine Tofte Hannibal fortalte, at flere har responderet på statistikken med, at ”der er meget, vi laver, som ikke står i statistikken, fordi det ikke optræder i vores sæsonprogram”. Men det er jo ærgerligt, at det ikke vises for offentligheden. Det er vigtigt at præsentere alle sine koncerter i programmet, så diversiteten også kan ses af andre.

I skal ud og nudge

”Stop talking about it, vi skal ikke overbevise folk”. Tinna Nielsen har som antropolog og stifter af movetheelephant.org arbejdet med diversitet i 18 år. Det rationelle system i hjernen, det system der forstår noget, styrer omkring 1% af det, vi gør! Det vi genkender bedst, kan vi bedst lide. Derfor skal vi introduceres meget tidligt for, at der findes meget andet musik, end det vi normalt hører. Vi skal designe processen, så vi ikke bliver snydt af vores bias - bevidstgør man folk om deres bias, kan det faktisk give bagslag. Det er bedre at gå ud og ”nudge”. ”I virkeligheden burde I sætte jeres statistik på forsiden af alle koncertprogrammer” var hendes råd.

Hvad kan vi hver især gøre?

- Værktøjskasser til inspiration

  • www.inclusion-nudges.org et non-profit initiativ og globalt community, hvor praktikere deler med praktikere, hvad der virker i forhold til nudging. Her er 70 praktiske eksempler på, hvordan man kan forandre. Det er gratis!
     
  • http://balansekunstprosjektet.no/ en norsk forening bestående af ca. 60 musik- og kulturorganisationer, som på eget initiativ arbejder for et ligestillet og mangfoldigt musik- og kulturliv.
     
  • KVAST - Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare er en forening i Sverige, som arbejder for at mere musik af kvinder skal lyde i koncerthuse og på musikscener. På foreningens hjemmeside kan man finde en repertoirebank med mere end 1800 værker skrevet af kvindelige komponister http://kvast.org/repertoarbank/
     
  • Repertoirestatistik – Dansk Komponistforening har i samarbejde med Edition Wilhelm Hansen, Edition-S og SNYK udarbejdet en statistik over spillet repertoire i de danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler i sæsonerne 15/16, 16/17, 17/18. Læs statistikken her eller rekvirer et trykt eksemplar ved at sende en mail til ts@komponistforeningen.dk