23 sep 2021

Kontraktparagraf

- om tabt royalty for aflysning pga. COVID-19

Lykkeligvis ser det ud til, at covid-19 er under kontrol i Danmark; alle håber jo, at vi kan fastholde et åbent og normalt samfund fremover. Men corona er her stadig, og ingen ved, hvad der vil ske. Derfor ønsker vi komponisters aftagere ofte at skrive ind i bestillingskontrakten, hvad der sker i tilfælde af en ny pandeminedlukning.

Komponistforeningernes advokat mener ikke, det er juridisk holdbart at formulere en standardparagraf herom, som vi kan sætte ind i DKF's kontraktskabelon; der skal ses på konkrete sager.

Derfor denne vejledning:

Allerførst: En aflysning pga. corona må aldrig berøre udbetaling af bestillingshonorar. Det kan kun komme på tale, hvis værket ikke er afleveret rettidigt eller opfylder de krav, der er beskrevet i kontrakten i øvrigt.

Det er opførelser, der aflyses, og her har komponisten et økonomisk krav, fordi royalties bortfalder (dvs. kodapenge eller royalties fra musikdramatik).

Dette krav kan normalt fremføres overfor aftager (altså den arrangør der har aflyst koncerten), med mindre der er tale om force majeure. Force majeure er uforudsete ulykker der forhindrer en opførelse: død, alvorlig sygdom, krig, naturkatastrofe ...Det kan være fra svært til umuligt at sige noget generelt om, hvornår noget er force majeure; derfor sker juridiske afgørelser herom individuelt.

Men siden 12. marts 2020 har alle kendt risikoen for, at der kan ske en nedlukning af samfundet, og derfor bør kontrakter, der er indgået derefter, ikke kunne bruges til at påberåbe at en coronanedlukning er force majeure.

Jeg kender ikke til bestillingskontrakter, der tager højde for, hvordan (eller om) komponisten kompenseres økonomisk for et royaltytab som følge af nedlukningen. Jeg ved imidlertid, at der er indgået en række rimelige aftaler om hel eller delvis kompensation siden marts 2020.

Det modsatte kender jeg desværre også til: At komponisten er blevet nægtet kompensation for aflyste opførelser på trods af, at koncerten er annonceret efter marts 2020. Der er ikke rigtig noget at gøre ved dette, med mindre kontrakten tager højde for, hvad der sker i tilfælde af tab af royaltyindtægter, eller hvis det tabte beløb er så stort, at det giver mening at risikere at skulle betale et advokatsalær i forbindelse med en retssag.

Så når man skriver ny kontrakt, vil jeg anbefale, at man diskuterer, hvordan man forholder sig til kompensation af tabte rettigheder, hvis en opførelse aflyses på grund af pandemi. Fuld kompensation er naturligvis altid at foretrække; jeg mener dog, at en aftale om delvis kompensation på minimum 50% af tabt indtægt (og gerne højere) er til at leve med. Det er især klogt at være opmærksom på risikoen for tabt royalty pga. pandemi i forbindelse med opførelser i udlandet, særligt naturligvis i lande som ikke har opnået den samme vaccinationsgrad som Danmark.

Niels Marthinsen, medlemskonsulent