3 feb 2021

Kan musik vække følelser på afstand?

Nyt international kunstnerisk udviklingsprojekt undersøger om man kan berøre publikum på afstand. I disse dage offentliggøres de første glimt af projektet online.

I 2020 har musikere og musikinstitutioner forsøgt at tilfredsstille publikums og egne behov for store og rørende musikoplevelser med utallige midlertidige digitale koncertformater, såsom live-streams fra affolkede koncertsale eller private hjem.

Foreningen 458 har i samarbejde med komponisterne Morten Riis og Allan Gravgaard Madsen og tyske ensemble recherche undersøgt internetfænomenet ASMR med det formål at lave et nyt onlineværkformat, der kan berøre og bevæge publikum - på afstand.

Det endelige resultat, værket Close to You, får premiere til sommer, men allerede nu offentliggøres de første fragmenter online.

Vi ønsker helt klart at komme med en modreaktion til det evigt skiftende mediebillede og den indvirkning teknologi har på mennesket i dag,” siger komponist Allan Gravgaard Madsen. “Med Close to You inviterer vi til sanselig fordybelse - en pause
- et frirum.

Komponist Morten Riis supplerer: “Det handler om langsommelighed og om at skabe øget opmærksomhed på hvordan vi kan føle os tilstede i os selv.” Riis fortsætter: “Udviklingen af teknologi har skabt muligheder, der aldrig før har eksisteret. Det har aldrig været nemmere for mennesker at forbinde sig med hinanden. Samtidig viser tal fra Sundhedsstyrelsen, at flere og flere mennesker føler sig ensomme.”

SKABT ONLINE
Hele projektet Close to You bruger netop denne afstandsskabende teknologiske tendens, men insisterer på at bruge den til at skabe nærvær til musikken gennem ASMR-teknikkerne.

Projektets udviklingssessions er foregået live med højkvalitets video- og lydstreaming mellem komponisterne i henholdvis Aarhus og København og ensemble recherches musikere i sydtyske Freiburg. I Freiburg medvirkede desuden en videodokumentarist.

Det endelige værk vil få sin premiere i sommeren 2021 på diverse online-platforme, og vil derudover indgå i et forskningsmæssigt samarbejde med Aarhus Universitet.