Justerede kriterier for DKF's arbejdslegater

I 2018 justerer DKF kriterierne for arbejdslegater. Justeringerne sker dels på baggrund af et år, hvor vi har gjort os erfaringer med en række nye forhold og tiltag i administrationen og uddelingen af de kulturelle midler, dels ud fra et ønske om fremover at kunne uddele flere større, men også mere reelle arbejdslegater.

Derfor inviterer vi til møde for medlemmer af Koda tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 17-19.

På mødet vil Peter Bruun (formand for fordelingsudvalget), Bent Sørensen, Morten Riis (bestyrelsesrepræsentant i fordelingsudvalget) og Katrine Gregersen Dal fra sekretariatet fortælle om de nye retningslinjer for ansøgning om arbejdslegat og også komme med gode råd og anbefalinger til, hvordan man kan gribe en ansøgning om arbejdslegat an. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs, og efter mødet byder vi på en sandwich og lidt at drikke.

Vel mødt!