1 feb 2017

Juridisk rådgivning

Som medlem af komponistforeningerne DKF, DPA og DJBFA eller Koda har du adgang til juridisk rådgivning.

Kontoret rådgiver dig udelukkende, når du er komponist, tekstforfatter eller sangskriver.

Du kan eksempelvis henvende dig, hvis du i dit kompositoriske virke har spørgsmål, der vedrører:

 • Musikforlagskontrakter
 • Pladekontrakter
 • Licenskontrakter
 • Managementkontrakter
 • Kontrakter om musik i film eller reklamer
 • Krænkelser af dine ophavsrettigheder
   

Dette betyder, at Jurakontoret ikke yder rådgivning om bl.a. ansættelsesret, skat, moms, selskabsret og kontrakter underlagt udenlandsk ret.

En rådgivende funktion for medlemmerne

Jurakontoret er udelukkende en rådgivningsfunktion og fører ikke retssager for enkeltmedlemmer, ligesom vi ikke skriver eller forhandler kontrakterne for medlemmerne.

Har du problemer som f.eks. forlagsejer, pladeselskab, manager eller forfatter, kan du ikke benytte rådgivningen. Det er udelukkende medlemmerne, der kan få rådgivning af juristerne. Det er således ikke muligt for en manager eller andre på vegne af medlemmet at få rådgivning hos Jurakontoret.

I tilfælde hvor flere medlemmer er involveret med modsatrettede interesser, kan Jurakontoret ikke hjælpe, da vi ikke kan yde rådgivning i situationer, hvor der består en interessekonflikt mellem to eller flere medlemmer.

Hvad skal en henvendelse til Jurakontoret indeholde?

I din henvendelse til Jurakontoret er det et krav, at du i din første mail oplyser,om du er medlem hos DPA, DJBFA, DKF og/eller Koda. Vi behandler ikke din henvendelse, før vi har identificeret alle parter, herunder evt. modparter/kontraktsparter i sagen.

Hvordan kan vi bedst hjælpe dig? Gode råd kræver forberedelse!

Vi er her for at hjælpe dig, hvilket vi kan gøre bedst muligt, hvis du har taget højde for følgende elementer, når du henvender dig til os:

1) Du kan med fordel sende en uddybende mail, inden du ringer os op. På den måde har vi bedre mulighed for at forberede og danne os et overblik over din sag.

2) Hvis du henvender dig for at få hjælp til en kontrakt, er det vigtigt:

 • at du selv har læst kontrakten grundigt
 • at du i din mail til Jurakontoret stiller konkrete spørgsmål til kontrakten
 • at du gør opmærksom på, om kontrakten indeholder de ting, du allerede har aftalt med din aftalepart på møder, i mails, over telefon osv.