19 mar 2020

Indsamling af data om Corona tab

I Dansk Komponistforening gør vi, hvad vi kan for at hjælpe vores medlemmer og musiklivet gennem krisen forårsaget af Corona. For på et så oplyst grundlag som muligt at udvikle løsninger og for bedre at kunne lægge pres på relevante ministre, embedspersoner m.v., vil vi gerne høre mere om, hvordan vores medlemmer og musiklivet oplever konsekvenserne af Corona.

Derfor har vi udformet et spørgeskema med nogle få spørgsmål, der vil kredse om de økonomiske konsekvenser, du som komponist, festival- eller koncertarrangør, musiker etc. oplever netop nu. Undersøgelsen er anonym og skal ses som et tilbud og en mulighed for de af jer, der oplever tab pga. krisen, og som vil gøre os opmærksom på i hvilket omfang.

Undersøgelsen har udelukkende til formål at indhente informationer, der kan opkvalificere vores arbejde med at sikre medlemmernes økonomiske situation under denne krise bedst muligt.