21 dec 2020

Genåbning af hjælpepakker

Endnu en gang har Corona lukket store dele af landet ned. Derfor har regeringen og flere støttepartier valgt at genåbne flere af forårets hjælpepakker.  

Kompensation til kunstnere, selvstændige, freelancere, kombinatører mv.
 

Aftalepartierne er enige om generelt at åbne for kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere, kombinatører og kunstnere mv. Alle selvstændige, kunstnere mv., som oplever et omsætningstab eller et indkomsttab på minimum 30 pct. i kompensationsperioden i forhold til en referenceperiode, kan få adgang til ordningerne.

Søg kompensation for selvstændige med tab i omsætning (1. september - 31. december)

Søg kompensation i tab for freelancere med tab i indtægt (1. september - 31.december)

Midlertidig kunststøtteordning
 

Den midlertidige kunststøtteordning er for professionelle kunstnere med differienteret indkomst, fx sammenstykket af A- og B-indkomst samt overskud fra egen kunstnerisk virksomhed.
 

  • Man kan med tilbagevirkende kraft fra 1. september 2020 søge på baggrund af en referenceperiode fra de tilsvarende måneder i enten 2019, 2018 eller 2017. Dette gælder for perioderne fra den 1. september til den 31. oktober 2020 samt fra den 1. november til den 31. december 2020.
  • Den tabte indtægt minimum skal udgøre 30 procent af den samlede A- og B-indkomst samt skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed fra ansøgerens kunstneriske indtægt.
     

Ordningen kan søges senest 31. januar 2021. Læs mere og søg her

Har du spørgsmål til de corona pakker, der ligger under Kulturministeriet , kan du henvende dig på deres Corona-hotline på 33 74 50 00. Hotlinen har åbent mellem jul og nytår, dog i begrænset omfang.