7 dec 2023

FEM MODTAGERE AF LEGATET 'NYE VEJE 2023' ER FUNDET!

DKF uddeler for tredje gang Nye Veje legater til kunstnerisk udvikling og fordybelse inden for kunstmusik, lydkunst og beslægtede genrer.

Ved sin tredje ansøgningsrunde med frist d. 1. november 2023 indkom der 48 ansøgninger. Blandt disse har legatudvalget nu udvalgt fem modtagere af hver 100.000 kr.

De fem modtagere er:

Nick Martin

Intime kompositioner for lyd og lugt i dampbadet
Nick Martin arbejder som komponist med forbindelserne mellem musik og empati i forhold til ideer om omfavnelser, nydelse og smerte, forsøg på intimitet, berøring og sårbarhed. I sine kommende projekter vil Nick Martin åbne sig for omverdenen i sin praksis ved bl.a. at involvere lokalsamfundet i sine undersøgelser af det kropsligt sanselige i multisensoriske kompositioner og nye kontekster for lytning på steder såsom en svømmehal, en sauna og et dampbad. Under forløbet vil Nick Martin samle feedback fra publikum såvel som musikere.

https://blueluminaire.com/

Ying-Hsueh Chen

Hvordan lyder en atombunker?
Ying-Hsueh Chen arbejder som slagtøjsspiller med at skabe lydlige oplevelser, der kan få lyttere til at vende tilbage til historiske rødder  bl.a. gennem hendes arbejde med stedsspecifikke kompositioner til ikoniske historiske bygninger med lang efterklang. I sit kommende projekt vil Chen skabe en akustisk udforskning af forskellige underjordiske steder, som har en vigtig plads i Danmarkshistorien med slagtøjsinstrumenter såsom sandsten, kalksten, flint, og træinstrumenter af forskellig hårdhed, som kan fremkalde de underjordiske rums akustiske særegenheder. Forløbet danner grundlag for udviklingen af en koncertrække på underjordiske og historiske steder.

http://www.yinghsuehchen.com/

Kirstine Kjeldsen

At Skabe slægt i lyd
Kirstine Kjeldsens bioakustiske projekt vil hun undersøge dyrelyde i naturen for derigennem at afdække nye måder at finde genklang mellem arter (dyr-menneske). Gennem lydoptagelser og analyser af blandt andet nordens fårekyllinger og græshopper, fuglearter ved kyst- og vådområder og flagermus og deres dertilhørende biomer, vil hun undersøge, hvordan biologi og kunst kan interagere og afdække nye nonverbale relationer på tværs af arter gennem lyd. I sin kunstneriske praksis vil hun skabe en sonisk spejling, som kan være med til at afdække nye forståelser og udvikle en større sensibilitet overfor naturen som et fælles ’os’, og gennem lyd, skabe slægtskab og anlægge et kunstnerisk perspektiv på den globale økologiske krise.

https://kirstinekjeldsen.com/

Lars Lundehave

Bloktid og lyd-tid
I sit projekt vil Lars Lundehave foretage en tilbundsgående undersøgelse af tid som fænomen i lydkunst. Med udgangspunkt i begrebet bloktid, ønsker Lundehave at komme nærmere, hvorvidt det er muligt at skabe lydværker med en anden tidsforståelse end den gængse. Er der et før, et nu og et efter? Og hvordan kan et værks egentid gribes an på nye måder, udfordres og udforskes?Gennem sparring og samarbejde med en professor i relativistisk astrofysik og DTU Space, er det ambitionen at udforske grænserne for vores sansning og forståelse af, hvad lyd-tid er både i forhold til det skabende og det modtagende aspekt.

http://www.larslundehavehansen.dk/

 

Alexandra Hallén

Performative kunstneridentiteter
Alexandra Halléns værker besidder en utæmmelig vildskab i deres performativitet. Hallén har tidligere arbejdet med et slags alter ego, gennem hvilket hun formår at legemliggøre Das Unheimliche i lydkunst; det kendte bliver i Halléns virke urovækkende forskubbet i takt med, at værkerne besidder en humor, der overrumpler og overrasker. I sit Nye Veje-projekt, undersøger Hallén fundamentale spørgsmål om, hvad en kunstneridentitet er, og hvem vi er, når vi skaber. Gennem Halléns indre rejse i arbejdet med påtagne karakterer, ønsker hun at kunne opnå nye erkendelser af, hvad det vil sige at være skabende og udøvende kunstner.

https://www.alexandrahallen.com/

Offentligt seminar
Vi glæder os til at følge legatmodtagermes udvikling og vil i løbet af 2024 invitere til et offentligt seminar, hvor legatmodtagerne vil dele den proces, de har været igennem og de erfaringer, de har fået undervejs i forløbet.

Stort tillykke til de fem legatmodtagere!