11 apr 2024

Fakta om dkf's uddeling af kulturelle midler

Vi er opmærksomme på, at der lige nu bliver spredt rygter om, at musikskabere inden for klassisk musik og lydkunst modtager 5-6 gange så mange kulturelle midler, som musikskabere inden for rytmisk musik. Det er ikke sandt.

Dansk Komponistforening forvalter præcis samme andel af de kulturelle midler som Autor, DPA og Musikforlæggerne, og 70% af midlerne deler vi ud i form af forskellige typer legater og projektstøtte til musikskabere og kulturaktører.

Dansk Komponistforening modtager ansøgninger om arbejdslegater fra en bred skare af aktive medlemmer i Koda. Tildelingerne viser, at omkring halvdelen af legatmodtagerne er medlem af DKF, mens den anden halvdel ikke er. Præcis samme fordeling som i Autors tildelinger af arbejdslegater til rytmisk musik, hvor omkring halvdelen af legatmodtagerne er medlem af Autor, som de to rapporter, Autor har bestilt også afspejler.

Komponisters arbejdsvilkår er forskellige, og arbejdet for at skabe gode, professionelle arbejdsvilkår for alle kræver en differentieret tilgang med forskellige indsatser og et tilsvarende differentieret legatsystem med forskellige typer legater målrettet mange måder at skabe musik på. Målet er, at der så vidt muligt er relevante legater at søge for alle aktive medlemmer af Koda

KodaKultur kan man finde et samlet overblik over de legattyper, der kan søges. Der er fuld gennemsigtighed, og alle kan søge de legater, puljer og residencies, der forvaltes af Dansk komponistforening. Vi forvalter således forskellige typer uddelinger, men fælles for dem er, at vi lægger vægt på faglig kurratering. Andre vælger noget andet.

Dansk komponistforening har legatudvalg, der behandler alle ansøgninger ud fra en faglig vurdering, og ud fra kriterier fastsat af Dansk komponistforenings bestyrelse. Der er fuld armslængde mellem udvalgets vurdering og Dansk komponistforenings bestyrelse. Udvalgsmedlemmer kommer på kursus i bl.a. bias-træning og har udviklet procedurer for behandling af ansøgning, der så vidt muligt sikrer en objektiv vurdering af hver enkelt ansøgning.

Dansk komponistforening mener, at faglig kuratering af puljer er en styrke, da det gør det muligt at målrette puljerne i Koda Kultur, så de bedst muligt understøtter den måde, professionelle musikskabere arbejder på og musikmiljøers forskellige produktionsforhold

De tre komponistforeninger arbejder hver især målrettet med forskellige musikmiljøer, og det giver mening, da vi dermed bedst kan støtte op og være med til at udvikle og styrke den måde, musikken udvikler sig på, og de vilkår musikkens skabere arbejder under i de respektive miljøer.

Dansk Komponistforenings medlemmer arbejder i dag inden for mange forskellige genrer, hvoraf nogle er historisk beslægtet med klassisk musik, men mange er ikke. De miljøer, Dansk komponistforening kulturpolitisk arbejder særlig tæt sammen med, er der, hvor medlemmernes musik udfolder sig, helt på samme måde som Autor og DPA gør.

DKF hilser en saglig, tilbundsgående og detaljeret undersøgelse af søgbare midler under Koda Kultur velkommen. Men hvis vi skal bruge data, må vi være enige om, hvilken data vi bruger, hvad vi måler og hvorfor. Målet må først og fremmest være på et sagligt og oplyst grundlag at skabe det bedst mulige legatsystem for Kodas aktive medlemmer. Ikke at stille dele af de aktive medlemmer ringere ud fra, hvilken musik de skaber.