11 sep 2020

Dødsfald

Dansk Komponistforenings alderspræsident, Peder Holm, afgik ved døden d. 22. august, 93 år gammel.

Peder Holm blev en central personlighed i Esbjergs musikliv. Allerede i 1950 dirigerede han for første gang byens symfoniorkester og stod derefter på podiet over 100 gange til afskedskoncerten 1981. På konservatoriet lagde han vægt på den pædagogiske side af undervisningen og tog selv musikpædagogisk eksamen i klaver og violin 1950. 1954 blev han pædagogisk leder af konservatoriet, og ved overgangen til statskonservatorium 1964 blev han direktør og senere rektor – en stilling han beklædte frem til 1977, hvor han ønskede mere tid til at komponere og blev docent i musikteori.

Som pædagogisk leder og direktør for konservatoriet tog Peder Holm initiativ til den almene musiklærer (AM-) uddannelse, og han styrkede i samarbejde med kredsens folketingsmedlem og kulturminister, Julius Bomholt det lokale musikliv ved oprettelse af Vestjysk kammerensemble med ti professionelle musikere, der udover at spille kammermusik var stemmeledere i symfoniorkestret og lærere på konservatoriet.

Med Peder Holm som centrumsfigur og initiativtager blev Esbjerg en forpost i den musikpædagogiske udvikling der bl.a. førte til oprettelsen af de kommunale musikskoler, og Vestjysk Kammerensemble blev model for de regionale kammerensembler, der oprettedes i Jylland og på Sjælland som et vigtigt led i decentraliseringen af dansk musikliv.

Engagementet i det lokale musikliv og i højnelsen af amatørmusikken smittede af på Peder Holms virksomhed som komponist. Instrumentalmusikken for professionelle ensembler præger værklisten frem til 1970, men glider så i baggrunden, mens vokalmusik for amatørkor ofte ledsaget af lokale harmoniorkestre, brass bands eller blandede ensembler bliver fremtrædende. Det førte til værker komponeret til stævner eller festligheder hvor ofte flere hundrede amatører og professionelle deltog i opførelserne, og det førte til talrige bestillinger. Der var brug for Peder Holms musik – ikke så meget til koncerter med ny musik i hovedstaden, men desto mere rundt om i landet og udenlands hvor han fik ry for at komponere musik, som klang godt for stemmerne og kunne spilles af musikerne.
(kilde Komponistbasen.dk)